Kia Pyykkönen

11.12.2023

KiaPyykönen_LN.jpg

”Olen Kia Pyykkönen ja suoritan maisterintutkintoani Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Pääaineenani on poliittinen historia. Suomen Akatemiassa toimin harjoittelijana kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen vastuualueella.

Törmäsin harjoittelun hakuilmoitukseen Valtiolle.fi-sivustolla ja ilmoitus herätti heti kiinnostukseni niin harjoittelupaikan mielenkiintoisen sisällön kuin itse työnantajan takia. Suomen Akatemia on arvostettu organisaatio, jolla on keskeinen rooli tieteellisen tutkimuksen rahoittamisessa. Harjoittelupaikka kulttuurin ja yhteiskunnan vastuualueella kuulostikin juuri siltä, että pääsisin harjoittelijana tekemään ja näkemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja perehtymään Akatemian toimintaan.

Keskeisimpiin tehtäviini harjoittelussa kuuluu tilastollinen analyysi ja datan käsittely. Analysoin ja tarkastan erilaisia vastuualueeni raportteja ja hakemuksia ja teen kerätyn tiedon pohjalta esityksiä, taulukointia sekä sanallisia ja graafisia koosteita. Tämän ohella voi olla muitakin erikseen sovittuja tehtäviä, kuten esimerkiksi erilaisten blogitekstien kirjoittaminen ja muissa vastuualueen projekteissa auttaminen.

Työyhteisönä Akatemia on upean monipuolinen: olen törmännyt työntekijöihin kaikista erilaisista koulutus- ja työtaustoista ja koen tämän poikkitieteellisyyden näkyvän myönteisesti myös Akatemian toiminnassa. Työntekijöiden erilaisia kykyjä ja osaamista arvostetaan. Tämä pätee myös meihin harjoittelijoihin: minusta oli erityisen hienoa se, että heti alusta alkaen minulle painotettiin, että olen positiostani huolimatta oman alani asiantuntija. Meidät harjoittelijat on otettu mutkattomasti osaksi työyhteisöä ja panostamme arvostetaan. Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja töihin on aina mukava tulla.

Harjoittelijalle Akatemia tarjoaa erinomaisen katsauksen suomalaiseen ja kansainväliseen tiedepolitiikkaan, tieteeseen ja tieteen tekemisen kaikkiin vaiheisiin sekä korkeatasoiseen asiantuntijatyöhön. Akatemiassa on paljon erilaisia työntekijöitä erilaisista taustoista, ja työkavereihin tutustuminen onkin ollut yksi harjoittelun parhaista puolista. Harjoittelijalle annetaan myös mielenkiintoisia työtehtäviä, joita on mahdollista räätälöidä omien vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden perusteella. Olen päässyt oppimaan valtavasti ja kerryttämään työelämässä tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten esimerkiksi esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja, erilaisia tiedonkäsittelyyn liittyviä taitoja ja omia asiantuntijuustaitoja. Akatemiassa pääsee myös perehtymään valtionhallinnon toimintaan, mikä on etenkin oman koulutustaustani ja urahaaveeni huomioon ottaen valtavan tärkeää ja mistä olen erityisen kiitollinen.”

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?