Anniina Tolonen

Anniina_L4A5000LN.jpg

”Olen Anniina Tolonen ja työskentelen harjoittelijana tutkimusympäristöjen vastuualueella. Oman vastuualueen lisäksi työskentelen myös vastuualueiden rajat ylittävissä tiimeissä akatemiatutkijan tehtävän rahoitusmuodon uudistuksen ja EU-asioiden parissa. Opiskelen vielä taloustieteen maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa.

Päädyin hakemaan harjoitteluun Suomen Akatemiaan vähän sattumalta. Tutkin syksyllä Valtiolle.fi-sivustolla avoinna olevia työpaikkoja ja Suomen Akatemian työpaikkailmoitus kiinnitti huomioni. Halusin päästä tutustumaan asiantuntijatehtäviin julkisella sektorilla, ja ilmoituksen tehtävän kuvaus oli mielenkiintoinen. Yksi isoimmista työtehtävistäni on ollut uuden akatemiatutkijan tehtävän rahoitusmuodon ensimmäisen hakukierroksen sujumisen analyysi, jossa analysoin työparini kanssa eri kyselyiden ja muiden aineistojen havaintoja. Selvityksen tuloksia hyödynnetään seuraavan hakukierroksen valmistelussa. Olen tehnyt myös muuta analyysiä, tiedonkeruuta eri lähteistä ja esitellyt selvityksieni tuloksia.

Suomen Akatemiaan kannattaa hakea harjoitteluun, sillä täällä saa laajan käsityksen tutkimusrahoituksesta, rahoituksen myöntöprosessista ja TKI-politiikasta. Akatemia on arvostettu tutkimusrahoittaja ja korkeatasoisten hakemusten suuren määrän vuoksi arviointiprosessi on tarkka. Kuitenkin harjoittelijoiden tehtävät vaihtelevat riippuen vastuualueesta ja ajankohdasta.  

Omassa harjoittelussani olen pitänyt projektiluonteisuudesta ja monipuolisuudesta. Harjoittelun sisältöä myös räätälöitiin toiveideni mukaan. Olen saanut työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä eri aiheiden parissa. Harjoittelun aikana olen oppinut esimerkiksi Akatemian ydintehtävistä ja yhteyksistä muihin toimijoihin, vastuullisesta tutkijanarvioinnista ja siitä, millaista rahoitusta tutkijat voivat hakea EU:n tasolla. Myös taidot ovat olleet tärkeä oppi. Olen kehittynyt esimerkiksi kyselyiden analysoinnissa ja esiintyjänä.”

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?