Suositukset

Tieteen tila 2018 -katsauksessa esitetään seuraavat suositukset:

Ihmiset tekevät tieteen: vetovoimaisia toimintaympäristöjä ja hyviä rekrytointimenettelyjä tarvitaan korkeatasoisten tutkijoiden ja opiskelijoiden houkuttelemiseksi.

 • Henkilöstön ja opiskelijoiden rekrytoinnit ovat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tärkeimmät päätökset.
 • Kansallinen, kansainvälinen ja sektorien välinen liikkuvuus edistää tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja uudistumista: urajärjestelmien, rekrytointikäytäntöjen ja rahoitusmenettelyjen tulee tukea liikkuvuutta.
 • Monitieteisyyden ja ilmiöpohjaisuuden merkitys tutkimuksessa kasvaa; tämä tulee ottaa rekrytoinneissa huomioon.
 • Tieteenalakohtaisen laadun merkitys ei kuitenkaan vähene.
 • Rekrytoinneissa tulee määrällisten indikaattorien sijasta arvioida monipuolisesti tieteellistä laatua, uudistumiskykyä ja vaikuttavuutta.
 • Tutkijankoulutuksen tulee antaa hyvät ja monipuoliset valmiudet vaativiin, laaja-alaisiin ja muuttuviin tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri sektoreilla.

Laadukkaat, vaikuttavat ja vetovoimaiset tutkimuksen ja osaamisen keskittymät ovat välttämättömiä Suomen kehitykselle. Tällaiset keskittymät edellyttävät profiloitumista ja eri toimijoiden yhteistyötä. Keskittymien rakentamista ja kehittymistä tulee tukea vahvasti rahoitusratkaisuilla.

 • Menestyksekkäät tutkimuksen ja osaamisen keskittymät rakentuvat nykyisin usein ilmiöpohjaisesti.
 • Tällaiset keskittymät ovat olennaisia 4 prosentin t&k-intensiteetin saavuttamisessa.
 • Keskittymien kehittyminen vaatii tutkimusorganisaatioiden vahvaa profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä.
 • Rahoitusratkaisuilla tulee merkittävästi tukea tällaisten keskittymien rakentamista ja kehitystä.

Digitalisaation ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä tulee tarttua tarmokkaasti.

 • Digitalisaatio muuttaa sekä tutkimusta että opetusta syvällisesti ja nopeasti.
 • Avoin tiede, joka sisältää avoimen julkaisemisen, datan ja avoimet menetelmät, parantaa tutkimuksen laatua ja laajentaa tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnassa. Uusia käytäntöjä tulee edistää vahvasti. organisaatiokohtainen

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?