Kestävä kehitys

Akatemia noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti edellytämme kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista rahoittamissamme tutkimushankkeissa osana vastuullista tiedettä. Akatemia kannustaa tutkijoita esittämään osana yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimussuunnitelmassaan, miten hanke edistää kestävää kehitystä, ja vastaavasti hankkeen loppuraportissa kertomaan, miten hanke ja sen tulokset ovat edistäneet kestävää kehitystä.

Kestävä kehitys hallintovirastossa

Akatemian hallintovirastossa on kehitetty työskentelytapoja määrätietoisesti kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja esimerkiksi tutkimushakemusten arviointi on siirretty pääsääntöisesti etäpaneeleihin.

Kestävän kehityksen huomioimisen keinoja viraston toiminnassa ovat muun muassa

  • työmatkojen vähentäminen
  • toimitilan tiivistäminen
  • hybridityöskentelyn kehittäminen
  • hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen
  • osaamisen kehittäminen

Tällä toimintatavalla on pystytty välttämään vuosittain noin tuhannen kansainvälisen asiantuntijan lentomatkat. Kestävää kehitystä on edistetty myös virkahenkilöiden lentomatkailua rajoittamalla sekä tukemalla etätyötä ja monipaikkaista työskentelyä. Sidosryhmätilaisuudet ja kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etäosallistumismahdollisuudella. Näin vähennetään liikkumistarvetta. Kestävä kehitys on punaisena lankana myös kaikissa virastopalveluihin liittyvissä hankinnoissa ja palveluissa.

YK:n Agenda 2030 -tavoitteet Akatemiassa

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet kattavat laajasti elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueita. Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta laaja-alaisesti kaikilla tieteenaloilla, ja se voi toiminnallaan edistää monipuolisesti myös kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Akatemia valitsi vuonna 2021 YK:n Agenda 2030 -tavoitteista tarkempaan seurantaan ja vastuullisuusraportoinnin kohteiksi seuraavat neljä tavoitetta:

  • Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet
  • Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia
  • Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita
  • Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Lue lisää: Suomen Akatemian vastuullisuusraportti 2024

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?