Virka- ja työehtosopimukset

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Suomen Akatemian voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedoistoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Suomen Akatemian lupaa.

Suomen Akatemia  (VES 298151)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus (pdf)

 • Sopijaosapuolet : Suomen Akatemia sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä.
 • Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
 • Voimassaolo: 1.4.2014 – 31.01.2017 (jatkuva)

Pöytäkirja hallintoviraston virkasuhteiseen henkilöstöön sovellettavaa palkkausjärjestelmää koskevista neuvotteluista (pdf) 

 • Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
 • Voimassaolo: 1.4.2014 – 31.01.2017 (jatkuva)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioista (pdf)

 • Sopijaosapuolet : Suomen Akatemia sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä.
 • Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
 • Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017 (jatkuva)

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin (pdf)

 • Allekirjoituspäivä:  22.01.2014
 • Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017       

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön  3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin (pdf)

 • Allekirjoituspäivä: 20.11.2014
 • Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014 – 2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin (pdf)

 • Allekirjoituspäivä: 14.10.2015
 • Voimassaolo: 01.02.2016 – 31.01.2017

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?