Kestävän kehityksen teemat ovat vaikuttavasti esillä suomalaisissa tieteellisissä julkaisuissa

20.2.2024

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät suomalaiset tiedejulkaisut ovat tieteellisesti vaikuttavampia kuin muut tiedejulkaisut keskimäärin. Kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien julkaisujen osuus on myös kasvanut Suomen julkaisutoiminnassa. Keskeisin aihe kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvissä julkaisuissa on terveys ja hyvinvointi. Tiedot käyvät ilmi Suomen Akatemian uusimmasta Tieteen tila -julkaisusta.

Suomen Akatemia on julkaissut YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG) suomalaisissa tieteellisissä julkaisuissa tarkastelevan raportin. Raportissa analysoidaan myös SDG-teemoja erityisesti Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden julkaisuissa. Raportti käsittelee kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien julkaisujen määrää, tieteellistä vaikuttavuutta sekä osuutta Suomen ja Akatemian rahoittamien hankkeiden koko julkaisutoiminnasta.

Raportin tulokset osoittavat, että SDG-teemaiset julkaisut ovat tieteellisesti vaikuttavampia Top 10 -indeksillä mitattuna kuin suomalaiset julkaisut keskimäärin. Top 10 -indeksi tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen suhteellista osuutta. Maailman keskitaso kullakin tieteenalalla on 1. Top 10 -indeksi, joka on suurempi kuin 1, tarkoittaa, että kyseisen maan julkaisuista yli 10 % kuuluu aloillaan eniten viitattuun 10 prosenttiin.

Taulukko 1. Julkaisujen lukumäärä ja SDG-aiheiden Top 10 -indeksi Suomessa 2016–2019. Monet julkaisut kuuluvat useampaan kuin yhteen SDG-aihepiiriin. Päällekkäisyydet on poistettu SDG-julkaisujen kokonaismäärästä.

Julkaisumäärien perusteella ylivoimaisesti yleisin teema SDG-aiheisessa suomalaisessa julkaisutoiminnassa on terveys ja hyvinvointi. Kyseisestä teemasta julkaistiin vuosina 2016–2019 yli 24 000 tieteellistä julkaisua. Seuraavaksi eniten julkaisuja samalla aikavälillä oli teemoista ilmastotekoihin liittyvä tutkimus (lähes 5 000 julkaisua) sekä maanpäällinen elämä (yli 4 600 julkaisua).

YK julkaisi 17 kestävän kehityksen tavoitetta vuonna 2015. Akatemian julkaisemassa raportissa näistä tarkasteltiin 16 ensimmäistä tavoitetta.

SDG-aiheisiin liittyvien julkaisujen osuus Suomessa kasvanut

Kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien julkaisujen osuus suomalaisista julkaisuista on kasvanut vuosien 2011–2014 ja 2018–2021 välillä.

Taulukko 2. Julkaisujen lukumäärä SDG-aiheissa ja SDG-aiheiden osuus (%) julkaisujen kokonaismäärästä Suomessa 2011–2014 ja 2018–2021.

Viimeisimmän tarkasteluajankohdan jälkeen SDG-julkaisujen osuus suomalaisten tieteellisten julkaisujen kokonaismäärästä oli jo lähes puolet.

Kaikki edellä mainitut tulokset pitävät paikkansa myös Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden julkaisujen kohdalla.

Raportin aineisto perustuu Clarivate Analyticsin Web of Science -tietokantoihin. Tietokantojen julkaisut on jaettu aiheisiin keskinäisten viittaustensa perusteella, ja osa aiheista on luokiteltu SDG-tavoitteisiin liittyviksi. Aineiston bibliometrisen laskennan on tehnyt CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

The results presented here are derived from InCites Benchmarking and Analysis ® and Web of Science ® prepared by CLARIVATE ANALYTICS ®, Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright CLARIVATE ANALYTICS ® 2023. All rights reserved.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • johtava tiedeasiantuntija Otto Auranen, puh. 029 533 5141, tietoaineistot(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?