Uudistettu akatemiatutkijan tehtävän rahoitus saavutti kohderyhmänsä – akatemiahankkeiden rahoitus lisääntyi

20.6.2023

Suomen Akatemia rahoittaa 153 uudistetun akatemiatutkijan tehtävän rahoituksen saajaa. Rahoituksen sai 15 prosenttia hakijoista. Uudistettu rahoitus oli ensimmäistä kertaa haettavana viime vuoden syyshaussa. Akatemiatutkija on lupaava nuoren tutkijasukupolven tutkija. Tehtävä on tarkoitettu urallaan nopeasti edenneiden nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden tukemiseksi, jotta he voivat pätevöityä ja edetä merkittävästi urallaan.

Uudistettu akatemiatutkijan rahoitus on saavuttanut hyvin kohderyhmänsä: hakijoita oli yhteensä 1018 kaikkien kolmen toimikunnan aloilta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä yli 90 miljoonaa euroa. Keskimääräinen rahoitus hanketta kohden oli noin 589 000 euroa.

Akatemiatutkijan tehtävän rahoitusta voi hakea tutkija, jonka ensimmäisen tohtorintutkinnon myöntämisestä on hakukuukauden päättyessä kulunut vähintään kaksi ja enintään seitsemän vuotta. Poikkeuksellisesti tällä ensimmäisellä hakukerralla rahoitusta saattoi hakea tutkija, jonka ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta oli hakukuukauden päättyessä kulunut vähintään kaksi ja enintään yhdeksän vuotta. Rahoitetuista tutkijoista 30 prosentilla tohtorintutkinnosta oli kulunut 2–4 vuotta, 50 prosentilla 5–7 vuotta ja 20 prosentilla kahdeksan vuotta tai enemmän.

”Ensimmäinen haku onnistui tavoitteisiin nähden erittäin hyvin. Hakemusten yleinen taso oli korkea ja lupaavia uusia akatemiatutkijoita rahoitettiin kaikista hakukelpoisuuden uravaiheista. Uudistetun rahoitusmuodon avulla akatemiatutkijoiden erilaiset tilanteet pystyttiin ottamaan hyvin huomioon, kun rahoituksen hakeminen ja käyttö on aiempaa joustavampaa.”, arvioi tutkimuksen ylijohtaja Riitta Maijala uudistunutta hakua.

Toimikunnat painottivat rahoituspäätöksissään erityisesti tutkimuksen tieteellistä laatua ja myös tutkijoiden kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä henkilökohtaista pätevyyttä ja potentiaalia uravaihe huomioiden.  

Toimikunnat huomioivat, että hakijan urakehityksen suunnitelmien kuvaaminen jäi useissa hakemuksissa kovin yleiselle tasolle. Myös arvioijat kaipasivat paikoitellen lisää tietoa siitä, miten akatemiatutkijan tehtävän rahoitus edistäisi hakijan uraa. Suomen Akatemia keräsi ensimmäisellä uudistetun akatemiatutkijarahoituksen kierroksella hakijoilta, arvioijilta ja toimikunnilta palautetta, jonka perusteella hakuohjeistusta kehitetään.

Akatemiahankkeet edustavat laajasti tutkimuksen kirjoa

Akatemiahankerahoitus myönnettiin 18 prosentille arvioiduista hankkeista. Akatemiahankekonsortiot eli useamman hankkeen kokonaisuudet on laskettu osahankkeittain. Rahoitettujen hankkeiden määrä ja osuus kaikista hakemuksista kasvoi edellisvuodesta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä lähes 120 miljoonaa euroa. Myöntöprosentti nousi vuodesta 2022 kolme prosenttiyksikköä.

Valitut hankkeet ovat erittäin laadukkaita, tieteellisesti korkeatasoisia ja menetelmiltään tiedettä uudistavia. Eri tieteenalat ovat kattavasti edustettuina.

Naisten osuus arvioijista jatkoi kasvuaan

Yhteensä 633 arvioijaa osallistui syyskuun 2022 rahoitushaun hakemusten arviointiin. Paneeleja järjestettiin 60. Naisten osuus arvioijista nousi 43 prosenttiin, kun se syyskuun 2021 haussa oli 37 prosenttia ja vuonna 2020 36 prosenttia. Arvioitsijat tulivat 29 maasta. Neljä yleisintä maata olivat Iso-Britannia, Saksa, Ruotsi ja Italia.

 Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija Leena Vähäkylä
p. 0295 33 5139

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?