Suomalais-ruotsalaiset yhteistyöhankkeet tutkivat metsän arvoketjuja

22.6.2022

Tandem Forest Value -ohjelma vahvistaa Suomen ja Ruotsin metsävaroihin, puupohjaisten tuotteiden arvoketjuun ja puurakentamiseen liittyvää tutkimusyhteistyötä. Tandem Forest Values 3 (TFV3) -haussa myönnettiin hieman yli kolme miljoonaa euroa neljälle suomalais-ruotsalaiselle tutkimuskonsortiolle, joissa on yhteensä 12 osahanketta.

Rahoitus pohjaa Ruotsin Suomelle antamaan Suomen 100-vuotislahjaan, joka suunnataan tutkimusyhteistyöhön. Nyt myönnetty rahoitus on jatkoa kahdelle aiemmalle rahoituskaudelle.

Haun rahoittamiseen osallistuivat Suomesta maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta sekä Walter Ahlströmin Säätiö. Ruotsista rahoittajana on Forskningsrådet Formas.

Ohjelmassa rahoitetaan nuorten tutkijoiden johtamia kaksivuotisia konsortiomuotoisia hankkeita, joiden osapuolet ovat Suomesta ja Ruotsista. Tutkimus on hyvin monitieteistä, ja mukana on eri alojen tutkijoita. Ohjelmaan kuuluu hankkeita muun muassa puurakentamisen, metsäteollisuuden prosessien ja materiaalitutkimuksen alalta.

Rahoitetut hankkeet:

Sampo Soimakallio (Suomen ympäristökeskus), Seppo Junnila (Aalto-yliopisto, Suomi) ja Patrik Rohdin (Linköping universitet, Ruotsi) pyrkivät hankkeessaan edistämään hiilineutraalia rakentamista. Lisäksi tutkitaan puurakentamisen esteitä ja vauhdittajia.

WoodPro-projektissa Ali Mohammadi (Karlstad universitet, Ruotsi), Narasinha Shurpali (Luonnonvarakeskus, Suomi) ja Reijo Lappalainen (Itä-Suomen yliopisto, Suomi) tutkivat metsäpohjaisten sivuvirtojen muokkausta uudenlaisiksi tuotteiksi. WoodPro-hanke tukee Ruotsin ja Suomen hallitusten asettamaa vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävää biotalouspolitiikkaa ja vastaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kerstin Jedvertin (RISE Research Institutes of Sweden, Ruotsi), Diana Berninin (Chalmers tekniska högskola, Ruotsi) ja Michael Hummelin (Aalto-yliopisto, Suomi) hankkeessa tutkitaan ligniinistä ja selluloosasta valmistettuja hiilikuituja. Hankkeessa kehitettävät tuotteet voivat olla vaihtoehtoja kalliille ja hiilijalanjäljeltään suurille kaupallisille hiilikuiduille.

Per-Olof Syrén (Kungliga Tekniska högskolan, Ruotsi), Laura Tomppo (Itä-Suomen yliopisto, Suomi) ja Agne Swerin (Karlstad universitet, Ruotsi) pyrkivät ratkaisemaan nykyisin käytössä oleviin muoveihin liittyviä ongelmia. Tutkimusprojektissa räätälöidään puuperäisestä raaka-aineesta valmistettuja polyestereitä.

Lisätietoja:

  • Suomen Akatemian rahoituspäätökset
  • Forskningsrådet Formasin rahoituspäätökset
  • tiedeasiantuntija Ulrika Jakobsson, Suomen Akatemia, p. 029 533 5038, etunimi.sukunimi (at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Jan Bäckman, Suomen Akatemia, p. 029 533 5010, etunimi.sukunimi (at)aka.fi
  • tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, p. 029 516 2296, etunimi.sukunimi (at)gov.fi
  • ohjelmapäällikkö Petri Heino, ympäristöministeriö, p. 050 5949 923, etunimi.sukunimi (at)gov.fi
  • säätiön asiamies Johanna Linna, Walter Ahlströmin Säätiö, p. 044 348 9267, info(at)walterahlstrom.fi
  • senior rådgivare Karin Perhans, Formas, p. +46 8 775 40 36, etunimi.sukunimi(at)formas.se 

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?