Rahoitusta uusien tekoälymenetelmien sekä hajautettujen järjestelmien turvallisuuden ja yksityisyyden tutkimukseen

18.11.2021

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 8,5 miljoonan euron rahoituksen 14 hankkeelle ICT 2023 -tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelman hauissa. Haku järjestettiin kahdessa teemassa: ”uudet tekoälymenetelmät” sekä ”turvallisuus ja yksityisyys hajautetuissa järjestelmissä”. Osahankehakemuksista hyväksyttiin rahoitettavaksi lähes 19 prosenttia.

Suomen Akatemian ja Business Finlandin yhdessä toteuttaman ICT 2023 -ohjelman kautta jaetaan rahoitusta myös kansainvälisissä yhteishauissa menestyneiden ICT-hankkeiden suomalaisosapuolille.

”Hankkeissa tehtävä tutkimus- ja yritysyhteistyö oli nyt ensimmäistä kertaa mukana yhtenä arviointikriteerinä. Yritysyhteistyötä esitettiin noin 14 prosentissa tekoälyteeman ja noin 23 prosentissa tietoturvateeman osahankkeista”, kertoo päätösten valmistelua johtanut toimikunnan jäsen professori Heidi Kuusniemi.

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista:

Sampo Pyysalon ja Milica Todorovicin (Turun yliopisto) konsortiohankkeessa mukautetaan uusimpia tekstin rakennetta ymmärtäviä syväoppimisen malleja ja menetelmiä kolmiulotteisten materiaalirakenteiden kuvauksiin. Hankkeen tulosten avulla kehitetään parempia materiaaleja uuden sukupolven aurinkokennoihin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin tulevaisuuden avainteknologioihin.

Tuomas Aura (Aalto-yliopisto) kehittää projektissaan menetelmiä ja työkaluja palomuurien ja niitä vastaavien suodatussääntöjen analysointiin uusissa palvelu- ja verkkoarkkitehtuureissa. Analyysin kohteena ovat mikropalveluarkkitehtuuriin perustuvat pilvipalvelut ja epäluotettujen älylaitteiden eristäminen lähiverkoissa. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla tietoturva-asiantuntijat ja ohjelmistokehittäjät saavat kokonaiskuvan järjestelmän osien välisistä yhteyksistä ja eristyksen tasosta.

Lisätietoja:

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi 

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5131

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?