Kehysriihen päätökset leikkaavat tutkimusrahoitusta – lisänä uhka rahapelituottojen kompensoinnin päättymisestä

12.5.2021

Valtioneuvosto on antanut selonteon julkisen talouden suunnitelmasta eduskunnalle. Osana puoliväliriihen uudelleenkohdennuksia strategisen tutkimusrahoituksen valtuutta alennetaan pysyvästi verrattuna edelliseen kehyspäätökseen 25 miljoonaa euroa ja Suomen Akatemian tutkimushankkeiden myöntämisvaltuutta 10 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lähtien.

Suomen Akatemian myöntämisvaltuutta laskee myös rahapelitoiminnan tuottoarvion aleneminen ja määräaikaisen kompensaation päättyminen vuonna 2024. Rahapelitoiminnan tuottoarvion lasku on hyvin merkittävä lisäuhka tutkimusrahoitukselle, ja tähän ongelmaan tarvitaan nopea ratkaisu.

Akatemian rahoitus kohdentuu pääosin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Leikkaukset vaikuttavat suoraan näissä tutkimusorganisaatioissa tehtävään tutkimukseen.

”Tämä on erittäin valitettava suuntaus. Luottamus siihen, että kansainvälisesti korkeatasoiselle tutkimukselle on pitkäjänteiset edellytykset Suomessa, kärsii nyt merkittävän kolauksen. Leikkauksia tutkimusrahoitukseen ei pidä toteuttaa”, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju sanoo.

”Tutkimusrahoituksen leikkaaminen lisää tutkijoiden siirtymistä pois Suomesta ja vähentää Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta korkean osaamistason maana. Tällainen suomalaisen tutkimuksen kulmakiven murentaminen olisi käsittämätöntä samaan aikaan, kun tutkimus- ja kehitystoiminnan kehitystavoite on asetettu korkealle ja kun tieteellä on tärkeä merkitys käsillä olevasta vakavasta globaalista kriisistä selviytymisessä”, Myllyharju lisää.

Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin. Nyt kerrotut leikkaukset ovat tähän tavoitteeseen nähden täysin päinvastainen toimi.

”Leikkaukset ovat erittäin valitettavia. Pitkäjänteisyys olisi tutkimuksen rahoituksessa ensisijaisen tärkeätä. Tutkimusrahoituksen leikkaaminen leikkaa myös koulutuksesta, sillä opetus perustuu tutkimukseen ja yliopiston tutkimusta tekevä henkilöstö toimii myös opetustehtävissä”, Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila sanoo.  ”Kannamme erityistä huolta myös rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutuksista tutkimuksen rahoitukseen. Tämä vaikutus voi olla erittäin merkittävä”, Mannila jatkaa.

Akatemia tiedottaa mahdollisista muutoksista mahdollisimman pian.

Lue myös

Lisätietoja

  • pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia, p. 029 533 5001, heikki.mannila (at) aka.fi
  • hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju, Suomen Akatemia, p. 029 448 5740, johanna.myllyharju (at) oulu.fi

Suomen Akatemia
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?