Covid-19-rokote- ja lääkekehitystutkimus tuottaa monipuolista hyötyä yhteiskuntaan

18.10.2021

Suomen Akatemia on julkaissut tilannekatsauksen, jossa kuvataan covid-19-rokote- ja lääkekehitystutkimuksen erityisrahoituksella toteutettavia tutkimushankkeita sekä sitä, miten hankkeiden tutkimustuloksia voi hyödyntää yhteiskunnassa. Tilannekatsaus kertoo myös siitä, miten tutkimuksella on ollut valmiudet tarttua äkilliseen koronakriisiin ja miten yhteiskuntaa voidaan tukea tuottamalla tutkittua tietoa.

Koronaviruspandemia on korostetusti tuonut esiin korkealaatuisen tieteen ja osaamisen merkityksen hyvinvoinnille ja yhteiskunnalle. Vahva tutkimuspohja ja siihen pohjautuva hyödyntämiskyky ovat mahdollistaneet eri alojen nopean reagoinnin koronapandemiasta selviämiseksi.

”Pitkäjänteinen tutkimus antaa valmiuden tarttua myös äkillisesti ilmeneviin kriiseihin. Tutkimus luo osaamista ja kyvykkyyttä vastata haasteisiin ja sitä kautta edistää yhteiskunnan selviytymistä ja ennakointikykyä”, toteaa tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala. Nyt julkaistava tilannekatsaus covid-19-rokote- ja lääkekehitystutkimushankkeista on tästä oiva osoitus.

Hankkeissa vahvistetaan rokote- ja lääkekehitysprosesseihin liittyvää osaamista Suomessa

Suomen Akatemia avasi keväällä 2020 tutkimusrahoitushaun tukeakseen rokote- ja lääkekehitystutkimusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä covid-19-pandemian haitallisia terveysvaikutuksia ja/tai edistää tautitapausten hoitoa. Tämä oli mahdollista eduskunnan päättäessä kolmannessa lisätalousarviossaan Suomen Akatemialle 10 miljoonan euron lisärahoituksesta tätä tarkoitusta varten. Haussa rahoitettiin kymmenen tutkimushanketta.

Yksi hankkeiden tärkeä tavoite on myös rokote- ja lääkekehitysprosesseihin liittyvän osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen Suomessa sekä koronavirusinfektioon sairastuneiden potilaiden hoitokäytäntöjen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on tukea tutkimusta, joka liittyy kriisien vaikutusten hillintään sekä varautumiseen mahdollisia tulevia kriisejä varten.

Tutkimushankkeet ovat nyt olleet käynnissä reilun vuoden, ja sinä aikana pandemian luonne on muuttunut merkittävästi. Suurin osa Suomen väestöstä on rokotettu SARS-CoV-2-virusta vastaan ja rokotteiden on todettu merkittävästi vähentävän riskiä sairastua vakavaan covid-19-tautiin. Rokote- ja lääkekehitys on silti edelleen ajankohtainen ja tärkeä tutkimusaihe. Rokotesuoja voi eri syistä jäädä alhaiseksi riskiryhmiin kuuluvilla henkilöillä, jolloin lääkehoito voi vähentää riskiä vakavan tautimuodon kehittymiseen. Uusien rokotteiden ja lääkehoitojen kehittäminen on myös tärkeässä roolissa varautuessa uusia virusvariantteja ja muita mahdollisia tulevia pandemioita varten. 

Korkeatasoisilla tutkimushankkeilla on laaja-alaista vaikuttavuutta

Covid-19-rokote- ja lääkekehitystutkimushankkeissa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, jolla on sekä tieteellistä vaikuttavuutta että potentiaalisesti merkittävää vaikuttavuutta ihmisten terveyden turvaamisessa. Lähtökohtana on, että rahoitetut hankkeet palvelevat alan suomalaisen tutkimusosaamisen kehittymistä, yhteiskuntaa, potilaita ja kansainvälistä yhteistyötä. Vaikuttavuus liittyy niin uusien lääkeaineiden tunnistamiseen kuin myös jo tunnettujen lääkeaineiden ja hoitomuotojen soveltamiseen covid-19-taudin hoitoon. Rahoitetuissa hankkeissa tehtävä tutkimus tuottaa myös tietoa Suomen rokotusohjelman kehittämisen ja yhteiskunnan avaamisen tueksi.

Hankkeiden kuvaukset ovat lyhyitä ja yleistajuisia yhteenvetoja hankkeiden työstä ja niiden vaikuttavuudesta covid-19-pandemiassa. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?