Suomen Akatemialta 12 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen

22.1.2020

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kokouksessaan 21.1.2020 kansainvälisten ja kansallisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä 11,9 miljoonaa euroa. Rahoitusta saa kuusi tutkimusinfrastruktuuria. Akatemia on myöntänyt vuoden 2019 tutkimusinfrastruktuurihakemusten pohjalta yhteensä noin 26 miljoonaa euroa.

Tutkimusinfrastruktuurirahoituksella vahvistetaan seismologisen, geomagneettisen ja geodeettisen tutkimuksen edellytyksiä, rakennesolubiologian infrastruktuuria sekä bioalan koordinaatiota ja kehittämistä. Lisäksi rahoituksella tuetaan Suomeen perustettavan ACTRIS- tutkimusinfrastruktuurin päämajan pystyttämistä.

Rahoitettujen tutkimusinfrastruktuurien joukossa on myös yksi uusi infrastruktuuri: INAR RI Agriculture. INAR RI Agriculture tutkimusinfrastruktuurin hankkeessa perustetaan Suomeen huipputason tutkimusverkosto pohjoisten maatalousmaiden ilmasto- ja ilmanlaadun vaikutusten tutkimiseen.

INAR RI Agriculture tutkimusinfrastruktuurissa ovat mukana Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja korkeatasoista tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista ja olemassa olevien palvelujen vahvistamista ja laajentamista.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen varantoa, joka mahdollistaa tutkimustyön, edistää tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia kokonaisuuksia tai näiden yhdistelmiä.

Lisätietoja:

 

Suomen Akatemian viestintä
Juho Karjalainen, viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5007, juho.karjalainen (at) aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?