Suomen Akatemia rahoittaa aurinkoon perustuvan kemian tutkimushankkeita

29.1.2020

Kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavasta aurinkoon perustuvan kemian tutkimuksen Solar-driven chemistry −ohjelmasta myönnettiin 4,6 miljoonan euron rahoitus yhteensä kuudelle tutkimuskonsortiolle, joissa on 20 osahanketta. Tutkimushaun järjestivät Puolan, Ranskan, Saksan, Suomen ja Sveitsin kansalliset tutkimusrahoittajat. Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 864 000 euron rahoituksen kolmelle suomalaiselle osahankkeelle. Hankkeet ovat kolmivuotisia ja ne käynnistyvät huhtikuussa 2020

Hankkeissa keskitytään aurinkoon perustuvan kemian perustutkimukseen. Hankkeissa edistetään eri tavoin kestävää kehitystä YK:n Agenda 2030 –toimintaohjelman mukaisesti. Haku järjestettiin kaksivaiheisena ja arvioinnissa painotettiin erityisesti tutkimussuunnitelmien innovatiivisuutta.

Haku herätti Suomessa kiinnostusta eri alojen tutkijoissa. Suomalaisia tutkijoita osallistui 25 aiehakemukseen 29 osahankkeella yhdeksästä tutkimusorganisaatiosta. Toimikunnan puheenjohtajan professori Reko Leinon mukaan haku mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön syventämisen ja laajentamisen toimikunnan strategisesti tärkeäksi katsomalla aihealueella. Leino pitää rahoitusta merkittävänä suomalaisen tieteen uudistumisen ja laadun vahvistamisen kannalta.

Suomen Akatemian rahoittamat osahankkeet

Professori Pedro Camargon Helsingin yliopistossa koordinoima osahanke on mukana SolarMethaChem: Solar Light-Driven Processes Photochemical Conversion -hankkeessa. Katalyysi on kemiassa keskeinen tekijä puhtaampien, tehokkaampien ja taloudellisesti kannattavien tuotantoprosessien mahdollistamiseksi. Jos reaktioihin tarvittava energia voitaisiin kerätä suoraan auringonvalosta fotokatalyysin avulla, se voisi mahdollistaa nykyisten prosessien tarvitseman uusiutumattoman energian korvaamisen suoraan auringonvalolla. Tämä tutkimusprojekti keskittyy metaanin muuntamiseen korkeammiksi hiilivedyiksi hyödyntämällä auringon energiaa tehokkaiden, talteen otettavien, vakaiden ja kierrätettävien fotokatalyyttisten nanomateriaalien avulla.

Professori Markku Leskelä Helsingin yliopistostaon mukana Interfacial engineering of semiconductors for highly selective light-driven chemical transformations -hankkeessa. Projektissa tutkitaan auringon energian mahdollistamaa fotosähkökatalyysiä puolijohteiden pinnalla. Työssä valmistetaan tarkasti tunnettuja puolijohde-elektrodeihin ja -partikkeleihin perustuvia mallisysteemejä atomikerroskasvatusmenetelmällä.

Akatemiatutkija Pekka Peljon Aalto-yliopistossa koordinoima osahanke on mukana Photoproduction of hydrogen in biphasic systems with electron donor recycling PHOTOH2 -hankkeessa. Modernin yhteiskuntamme kehittyminen ja tulevaisuuden turvaaminen vaativat, että pystymme siirtymään kestävään energiantuotantoon. Vety on erinomainen ja päästötön polttoaine, jota valmistetaan pääasiassa fossiilisista polttoaineista. Tässä projektissa tutkitaan fotosähkökemiallisia systeemejä, joissa vetyä tuotetaan orgaanisen liuottimen ja veden rajapinnalla. Orgaanisessa liuottimessa olevat elektroninluovuttajat tekevät vetyä nesteiden rajapinnalla, kun niitä valaistaan auringonvalolla.

Lisätietoja:

  • Rahoituspäätökset
  • tiedeasiantuntija Minna Räisänen, p. 029 533 5072, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?