Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeisiin 29 miljoonaa euroa

28.5.2020

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 58 akatemiahankkeelle. Näistä hankkeista 14 oli konsortiohankkeita ja yhteensä hankkeet muodostuivat 74 osahankkeesta. 14 hanketta rahoitettiin nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeille varatusta erityisestä valtuudesta.

Akatemiahanke on toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta priorisoi rahoituspäätöksissään erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja/tai tieteen uudistumiseen. Toimikunnan mukaan on tärkeää, että akatemiahankkeissa työskentelee eri tutkijanuran vaiheessa olevia tutkijoita pääpainon ollessa kuitenkin väitöksen jälkeisen tutkijanuran edistämisessä.

"KY-toimikunta päätti uusista rahoitettavista akatemiahankkeista kiinnittäen huomiota tutkimusrahoituspäätösten keskeisiin kriteereihin laatuun, vaikuttavuuteen ja uudistumiseen. Tämän vuoden päätöksissä rahoitettiin nuoren tutkijapolven rahoituksella hankkeita 6,7 miljoonalla eurolla. Nuoren sukupolven hakijat menestyivät hyvin akatemiahankehaussa laajemminkin, lähes puolet rahoitetuista hankkeista oli nuorten tutkijoiden hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden joukossa on sekä uusia avauksia että projekteja, jotka perustuvat jo vahvoina tunnettuihin tutkimuskeskittymiin", sanoo kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja, professori Sami Pihlström.

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

Suvi Salmenniemi Turun yliopistosta tutkii käynnissä olevaa poliittista murrosta, jota luonnehtivat huoli poliittisen mielikuvituksen kuolemasta ja demokratian kriisistä sekä tarve vaihtoehtoisille yhteiskuntamuodoille ja muutokselle kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on kartoittaa poliittisen mielikuvituksen tiloja ja käytäntöjä sekä elävöittää sosiologian metodologista ja teoreettista mielikuvitusta. Hanke yhdistää poliittista sosiologiaa ja taiteellista tutkimusta tutkiessaan erilaisten ihmisryhmien poliittista mielikuvitusta taiteen, koulutuksen, aktivismin ja median kentillä Suomessa.

Lauri Thurén Itä-Suomen yliopistosta pyrkii kehittämään uudenlaista läpinäkyvää poikkitieteellistä metodiikkaa, jolla Jeesuksen vertausten tehtävä ja merkitys avautuvat niiden alkuperäisessä asiayhteydessä. Jeesuksen vertauksethan kuuluvat merkittävimpiin kertomuksiin, niitä käytetään erilaisissa yhteyksissä ja ne vaikuttavat yhteiskunnan, taiteen ja uskonnon eri tasoilla. Modernin argumentaatioanalyysin, narratologian ja tiedonlouhinnan avulla pyritään ymmärtämään vertausten toimintaa. Näin vertauksia voidaan käyttää asiallisemmin myös Raamatun historiallisessa tutkimuksessa sekä taiteen ja teologisen ajattelun lähteenä. Lisäksi niiden käyttöä yhteiskunnallisessa keskustelussa voidaan arvioida aiempaa kriittisemmin.

Pekka Mäkelä Helsingin yliopistosta tutkii vastuullista tekoälyn kehitystä ja käyttöä. Ryhmä tutkii robotiikan ja tekoälyn eettisiä riskejä ja vastuukysymyksiä. Hanke siirtää
huomion konkreettiseen, olemassa olevaan tai lähitulevaisuudessa odottavaan teknologiaan ja sen käyttöön. Mäkelä tutkii, mitä huolenaiheita nykyisiin tekoälysovelluksiin liittyy erityisesti terveydenhuollon alalla ja millaisia konkreettisia tavoitteita tekoälysuunnittelulle tulisi antaa.

Pauliina Rautio Oulun yliopistosta johtaa CitiRats-hanketta, joka yhdistää luonnontieteitä ja kasvatustieteitä ja se toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa. Tavoitteena on kehittää ja tutkia taitoja havaita yhteisöjen monilajisuutta sekä kykyä kuvitella vaihtoehtoisia kestäviä tulevaisuuksia. Tutkijat, iältään 13-15-vuotiaat nuoret ja asiantuntijat käyvät yhdessä läpi kolme tutkimusvaihetta, joissa käytetään menetelmiä luonnontieteistä, ihmistieteistä ja taiteesta. Hanke tuottaa uutta tietoa nuorten omista kaupunkiyhteisöistä monen eliölajin yhteisöinä sekä tietoa siitä, kuinka nuoret parhaiten oppivat kestävästä yhteiselosta ja kykenevät kuvittelemaan vaihtoehtoja.

 

Lisätietoja:

 

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?