Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle valittiin 29 korkeatasoista infrastruktuuria

11.12.2020

Tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK) on 10.12.2020 kokouksessaan valinnut 29 tutkimusinfrastruktuuria kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 2021–2024. Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on luettelo Suomen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnalle strategisesti merkittävistä, seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista tutkimusinfrastruktuuripalveluista.

Kansallisen tutkimusinfrastruktuuri-tiekartan päivitys on myös osa Kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) tiekartan toimenpiteitä ja se tukee osaltaan uutta kumppanuusmallia. Edellinen kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta julkaistiin vuonna 2014.

Vuoden 2020 tiekarttahaku avattiin Kansallisten Tutkimusinfrastruktuurien Strategian 2020–2030 (pdf) pohjalta. Strategian visiona on, että korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuuripalvelut lisäävät suomalaisen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän vaikuttavuutta ja kansainvälistä vetovoimaa. TKI-tiekartta listaa yhdeksi tutkimusinfrastruktuurien ja kokeiluympäristöjen kehittämiskokonaisuuden tavoitteeksi sen, että nykyistä suurempi osa kansallisista tutkimusinfrastruktuureista saadaan keskitetyn rahoituksen piiriin tutkimuksen avoimuuden, laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Tiekartalle vuosiksi 2021–2024 valitut tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat palveluja muun muassa kansainvälisesti erittäin korkeatasoisten lääketieteellisten ja biologisten kuvantamisteknologioiden ja suurteholaskennan tueksi. Tutkimusinfrastruktuurien avulla voidaan myös tuottaa monimuotoista ja vaikuttavaa tietoa niin tiede- ja korkeakouluyhteisön kuin julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin esimerkiksi kvanttiteknologian, kaukokartoituksen ja biologisen kuvantamisen aloilla. Lisäksi valitut tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat merkittäviä lisämahdollisuuksia muun muassa ilmakehän ja erilaisten ekosysteemien vuorovaikutuksesta kerätyn mittausdatan sekä suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjen aineistojen hyödyntämiseen.

Kaikki tiekartalle valitut tutkimusinfrastruktuurit on koottu oheiseen liitteeseen (pdf).

”Tiekartta on tärkeä väline tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän yhteisen pitkäjänteisen suunnittelun ja toisaalta dynaamisten teknologia- ja rahoitusratkaisujen kehittämisen tukemisessa.”, Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala tiivistää.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea on linjannut, että tiekartan pohjalta avattavissa FIRI (Finnish Research Infrastructures) -rahoitushauissa suurin osa rahoituksesta varataan tiekartan tutkimusinfrastruktuureille. Seuraava FIRI-rahoitushaku avataan keväällä 2021.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?