Heikki Mannila puheenjohtajaksi tekoälyn tutkimuksen asiantuntijaryhmään

11.2.2020

Tekoälyn ja digitalisaation tutkimus on saanut valtakunnallisen asiantuntijaryhmän. Valtiovarainministeriön asettaman asiantuntijaryhmän toimikausi on 1.2.2020–31.12.2022. Puheenjohtajana toimii Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila.

Valtakunnallinen asiantuntijaryhmä pohtii muun muassa tekoälyn ja muiden kehittyvien teknologioiden tutkimuksen tulevaisuutta sekä niiden sovellusten yhteiskunnallisia seurauksia.

Lisäksi asiantuntijaryhmä herättää ja käy keskustelua älykkäiden teknologioiden käyttöön liittyvistä kansallisista ja kansainvälisistä tiedollisista, tutkimuksellisista sekä eettisistä kysymyksistä. Asiantuntijaryhmässä tarkastellaan mm. älykkäiden teknologioiden kehitystä ilmastonäkökulmasta, pohditaan osaamisen kehittämistä Suomessa sekä nostetaan esiin kysymys teknologian vaikutuksesta demokratiakysymyksiin.

Jäseninä ansioituneita älykkäiden teknologioiden tutkijoita

Monitieteisen asiantuntijaryhmän jäsenet ovat tutkijoita, jotka ovat ansioituneet älykkäiden teknologioiden tai niiden sovellusten tutkimuksessa. Ryhmä koostuu vakinaisista ja vaihtuvista jäsenistä. Vaihtuvien jäsenten kausi kestää vuoden. Osa jäsenistä vaihtuu, koska asiantuntijaryhmän käsittelemät teemat vaihtuvat vuosittain, ja vaihtuvat jäsenet valitaan teemojen mukaisesti.

”Tutkimustiedon hyväksikäyttö on yleisestikin tärkeää, jotta päätöksenteko voi perustua tietoon. Älykkäät teknologiat kehittyvät nopeasti, ja tutkimuksen rooli on tärkeä, kun mietitään, mitä toimia tarvitaan tekoälyn suhteen. Tekoälyn ja digitalisaation tutkimuskenttä on laaja, ja asiantuntijaryhmä toimii avoimesti. Toimien pohdinnassa tarvitaan laajaa asiantuntemusta, myös muutakin kuin mitä ryhmässä on suoraan edustettuna”, puheenjohtaja Heikki Mannila kommentoi.

Lähde: Valtiovarainministeriö

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?