Tutkimusjulkaisujen avoimuutta edistävän Plan S -suunnitelman toimeenpano etenee

31.5.2019

Tutkimusjulkaisujen avoimuutta edistävät Plan S -periaatteet ja toimeenpanosuunnitelma on julkaistu. Päivitetyssä suunnitelmassa on huomioitu palautekyselyssä saadut kommentit, joita tiedeyhteisö, tutkimusrahoittajat ja tieteelliset julkaisijat antoivat alkuvuonna.

Plan S -periaatteet liittyvät tavoitteeseen saada julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset julkaisut avoimesti ja välittömästi kaikkien saataville, pois maksumuurien takaa. Suomen Akatemia on sitoutunut tähän tavoitteeseen ja valmistelee tämän vuoden aikana suunnitelman toimenpiteiden käyttöönotosta Akatemian rahoitushauissa, jotka avataan 1.1.2021 jälkeen.

Hankkeen taustalla oleva cOalition S -yhteenliittymä sai palautekierroksella tiedeyhteisöltä paljon kommentteja ja suunnitelmaa on sen pohjalta muokattu merkittävästi. Kyselyyn tuli yhteensä yli 600 palautetta yliopistoista, tutkimusrahoittajilta, tieteellisiltä seuroilta, kustantajilta, tutkijayhteisöiltä ja yksittäisiltä tutkijoilta yli 40 maasta.

”Suomen Akatemian näkemyksen mukaan suunnitelma on selkeä ja tukee asteittaista hallittua siirtymistä avoimeen saatavuuteen yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Alkuperäinen tavoite on edelleen ennallaan”, tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala luonnehtii.

Suunnitelmaan tehdyt keskeiset muutokset liittyvät siirtymäkausiin, joita on pidennetty aikaisemmasta. Tavoitteena on, että julkisten tutkimusrahoittajien toimintatavat tukevat kaikkien vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen välitöntä avoimuutta 1.1.2021 lähtien, huomioiden kuitenkin erilaisten julkaisutapojen kuten monografioiden avoimuuden toteuttamisen haasteet.

Suunnitelmassa on myös selkeytetty, ettei julkaisujen avoimen saatavuuden toteutus ole sidottu tiettyihin julkaisu- tai kustantamistapoihin, vaan se on toteutettavissa Plan S:ssä määritellyin tavoin niin avoimesti toimivan julkaisun, julkaisualustan kuin rinnakkaistallentamisenkin keinoin. Viime vuosina avoimuuden toteutusta merkittävällä tavalla kasvattanut mutta kalleutensa takia kiistanalainen hybridijulkaiseminenkin on Plan S:n vaatimusten mukaista aina vuoteen 2024 asti, kunhan kustantajan tai lehden kanssa on olemassa täydelliseen avoimuuteen johtava siirtymäkauden sopimus.

Tutkija voi siirtymäaikojen mukaan valita näistä kolmesta tavasta itselleen parhaiten sopivan tavan saattaa julkaisunsa avoimesti saataville.

cOalition S -ryhmä toteaa, että Plan S -suunnitelmassa ei ole kyse vain tieteellisen julkaisemisen kustannuksista. cOalition S tukee monimuotoista, kestävällä pohjalla olevaa avoimen saatavuuden julkaisemista ja sen mahdollistavia alustoja. Myös tutkijoiden palkitsemis- ja kannustusjärjestelmää pitää muuttaa julkaisemiskäytäntöjen muuttuessa.

Plan S -hanketta edistävään cOAlition S -ryhmään kuuluu tutkimusrahoittajia Euroopasta ja muualta maailmasta, myös Suomen Akatemia. Tutkimusrahoittajien lisäksi aloitetta tukevat Euroopan komissio ja Euroopan tutkimusneuvosto sekä lisäksi lukuisa joukko muita tiedetoimijoita.

Usein kysytyt kysymykset Suomen Akatemian verkkosivuilla

Lisätietoja

  • Ylijohtaja, tutkimus Riitta Maijala, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • Johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, p. 029 533 5020, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?