Suomen ja Ruotsin metsäteollisuutta ja -taloutta tukevaan tutkimukseen neljä miljoonaa euroa

17.12.2019

Tandem Forest Values (TFV) -haussa myönnettiin hieman yli neljä miljoonaa euroa yhdeksälle suomalais-ruotsalaiselle tutkimuskonsortiolle, joissa on yhteensä 26 osahanketta. Suomen osuus rahoituksesta on 2,1 miljoonaa ja Ruotsin kaksi miljoonaa euroa. TFV-ohjelma vahvistaa Suomen ja Ruotsin metsävaroihin, puupohjaisten tuotteiden arvoketjuun ja puurakentamiseen liittyvää tutkimusyhteistyötä. Haku on jatkoa Ruotsin Suomelle antamaan tutkimusyhteistyöhön liittyvään 100-vuotislahjaan.  TFV-ohjelma vahvistaa tutkimusrahoittajien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä maiden kesken.

Haun järjestivät Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö Suomesta. Ruotsista rahoittajia ovat Forskningsrådet Formas ja Kungliga skogs- och lantbruksakademien, jonka kautta myös yksityiset säätiöt Wallenberg ja Kempe osallistuivat haun rahoittamiseen.

Ohjelmassa rahoitetaan nuorten tutkijoiden johtamia kaksivuotisia hankkeita. Tutkimus on monitieteistä, ja mukana on eri alojen tutkijoita. Ohjelmaan kuuluu hankkeita metsätieteiden, metsäteollisuuden prosessien ja puurakentamisen alalta.

Esimerkkejä rahoitetuista tutkimuksista

Apulaisprofessori Jaana Vapaavuori (Aalto-yliopisto, Suomi), vanhempi tutkija Tiffany Abitbol (RISE Innventia, Ruotsi) ja akatemiatutkija Kati Miettunen (Aalto-yliopisto, Suomi) kehittävät hankkeessaan uusia monitoimisia biomateriaalikomposiitteja, joilla parannetaan valosähköisten laitteiden tehoa ja kestävyyttä.

Vanhempi tutkija Saija Huuskonen (LUKE, Suomi), tutkimusprofessori Jari Hynynen (LUKE, Suomi), professori Urban Nilsson (Sveriges lantbruksuniversitet, Ruotsi) ja lehtori Emma Holmström (Sveriges lantbruksuniversitet, Ruotsi) tutkivat hankkeessaan mallien avulla pohjoisen sekametsän puun kasvua. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa metsänhoitoon liittyvää päätöksentekoa sekä metsähoidon suosituksia varten.   

Apulaisprofessorit Lassi Roininen (LUT-yliopisto, Suomi), Öktem Ozan (Kungliga tekniska högskolan, Ruotsi) ja Andreas Hauptmann (Oulun yliopisto, Suomi) tutkivat hankkeessaan sahauksen optimointia seuraavan sukupolven digitalisaation avulla.

Tutkija Kirsi Jarnerö (RISE, Ruotsi), apulaisprofessori Andreas Linderholt (Linnéuniversitetet, Ruotsi) ja dosentti Valtteri Hongisto (Turku AMK, Suomi) kehittävät hankkeessaan uusia akustisia menetelmiä puulattioiden askelääneneristykseen liittyvien ominaisuuksien määrittämistä varten.

Lisätietoja

  • tiedeasiantuntija Ulrika Jakobsson, Suomen Akatemia, p. 029 533 5038, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, maa- ja metsäteollisuusministeriö, p. 040 7523 271, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
  • ohjelmapäällikkö Petri Heino, ympäristöministeriö, p. 050 5949 923, etunimi.sukunimi(at)ym.fi 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?