Suomen Akatemian hallitus hyväksyi Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian 2020 – 2030 – Luovuutta, uudistumista ja osaamista kestävällä pohjalla

18.12.2019

Suomen Akatemian hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.12.2019 Tutkimusinfrastruktuurikomitean laatiman ehdotuksen Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategiasta vuosille 2020–2030.

Visiona on että, korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuuripalvelut lisäävät suomalaisen tutkimus-, koulutus-, ja innovaatiojärjestelmän vaikuttavuutta ja kansainvälistä vetovoimaa. Tämän vision saavuttamiseksi strategiassa on tavoitteena edistää tutkimuksen laatua, uudistumista ja kilpailukykyä, vahvistaa tutkimusympäristöjen monimuotoista vaikuttavuutta ja lisätä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Strategian valmistelun aikana vuosina 2018-2019 järjestettiin tutkimusinfrastruktuurikomitean työn tueksi laajasti eri sidosryhmille suunnattuja verkkokyselyjä ja työpajoja (kuva1), joiden avulla tunnistettiin kuusi kehittämisaluetta: vastuullisuus ja kestävä kehitys, pitkäjänteisyys ja dynaamisuus, omistajuus ja osaaminen, digitaalisuus ja data, avoimuus ja yhteistyö sekä laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus.

Strategian pohjalta Tutkimusinfrastruktuurikomitea avaa tiekartta- ja rahoitushakuja sekä kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa tulevina vuosina. Tutkimusinfrastruktuurikomitea laatii myös toimenpidesuunnitelmia, joissa määritellään kolmelle vuodelle keskeiset toimet strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategia 2020-2030 julkaistaan avoimessa seminaarissa 28.1.2020 Suomen Akatemiassa.

Kuva 1. Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian 2020-2030 valmisteluprosessi 2018-2019 

Lisätietoja

  • Ylijohtaja Riitta Maijala, p. 029 533 5002 etunimi.sukunimi(at)aka.fi 
  • Johtava tiedeasiantuntija Merja Särkioja, p. 029 533 5111 etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?