Suomen Akatemialta lausunto Plan S -toimeenpanosuunnitelmasta

15.2.2019

Suomen Akatemia on jättänyt lausuntonsa (pdf) cOAlition S -verkoston valmistelemasta toimeenpanosuunnitelmasta. Suunnitelma ohjaa tutkimusjulkaisujen ja -käytäntöjen avoimen saatavuuden tulevia toimenpiteitä. Akatemia järjesti kaksi kuulemistilaisuutta ja on keskustellut ja pyytänyt kommentteja tiedeyhteisöltä.

cOAlition S on Science Europen koordinoima tutkimusrahoittajien yhteenliittymä, johon kuuluu 16 tutkimusta rahoittavaa organisaatiota, Euroopan komission ja Euroopan tutkimusneuvoston lisäksi lukuisa joukko muita tiedetoimijoita. cOAlition S julkaisi syyskuussa Plan S -lausuman, jonka tavoitteena on, että tutkimusrahoittajien rahoittamissa hankkeissa tuotetut julkaisut ovat avoimia 1.1.2020 alkaen. Plan S tukee julkaisujen avointa saatavuutta, jota esimerkiksi Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Tieteellisten seurain valtuuskunta haluavat edistää.

Syyskuussa esitettyjen Plan S -periaatteiden mahdollistamiseksi cOAlition S julkaisi marraskuussa toimeenpanosuunnitelman. Plan S :n ensimmäisen toimeenpanosuunnitelman luonnos julkaistiin marraskuussa ja sen palautekysely oli auki 27.11.2018–8.2.2019.

Plan S edistää tieteen laatua ja vastuullisuutta

Plan S -toimeenpanosuunnitelmassa on esitetty kolme tapaa, joita noudattamalla tieteellinen artikkeli voidaan julkaista Plan S:n avoimen saatavuuden vaatimuksia noudattaen:

  • julkaisemalla nk. Open Access -lehdessä, jossa artikkeli julkaistaan välittömästi avoimena;
  • tallentamalla vertaisarvioitu ja julkaistu artikkeli välittömästi julkaisuarkistoon, josta se on avoimesti saatavilla tai
  • ostamalla artikkeli avoimeksi tilausmaksullisessa lehdessä (nk. hybridimalli), jolla on suunnitelma avoimeen julkaisemiseen siirtymisestä (siirtymäaika 2024 saakka).

Toimintasuunnitelmassa on kuvattu näihin liittyviä toimia ja aikatauluja siirtymäaikoineen.

Lisäksi käynnistetään riippumaton selvitys artikkelien kustantamisen kuluista ja maksuista, mukaan lukien myös artikkelien käsittelykustannukset (Article Processing Charges APCs).

Plan S ja tavoitettavuus

Suomen Akatemia on sitoutunut Plan S:n tavoitteiden toteuttamiseen yhdessä muiden cOAlition S-jäsenien kanssa. Akatemia katsoo, että Plan S:n toimeenpanosuunnitelma antaa hyvän lähtökohdan avoimen saatavuuden ja avoimuutta tukevien julkaisutapojen käytäntöjen kansainväliselle edistämiselle sekä näitä toimia tukevien infrastruktuurien ja palvelujen ylläpitämiselle.

Suomen Akatemia tuo lausunnossaan esiin näkemyksiään muutamista keskeisistä asioista, jotka Plan S:n toimeenpanosuunnitelman viimeistelyssä olisi otettava huomioon. Huomiot liittyvät avoimuutta tukevien kansainvälisten verkostojen, palvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen sekä tutkijoiden meritoitumisen edistämiseen rinnakkain julkaisujen avoimen saatavuuden toteutumisen kanssa. Myös uusien julkaisutapojen ja -alustojen tukemiselle on tarvetta ja rinnakkaistallentaminen olisi huomioitava keskeisenä osana Plan S:n toteutusta. Akatemia pitää tärkeänä myös sitä, että eri tieteenalojen julkaisutavat on huomioitava määriteltäessä sopivia lisenssi- ja tekijänoikeusratkaisuja.

Keskustelu jatkuu

Keskustelu Plan S:n toteuttamisesta ja julkaisujen avoimen saatavuuden edistämisestä on ollut viime kuukausina erittäin vilkasta niin Suomessa kuin muuallakin. Ymmärrys avoimen saatavuuden edistämisen tavoitteista ja mahdollisista vaikutuksista, niin mahdollisuuksista kuin riskeistäkin, on lisääntynyt merkittävästi.

”Työ julkaisujen avoimen saatavuuden kehittämisen parissa on tärkeää ja haluamme jatkaa hyvää yhteistyötä ja rakentavaa keskustelua sidosryhmiemme kanssa”, sanoo ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemiasta.

”Keskeinen tavoitteemme cOAlition S -verkostossa on, että yhteistyömme rahoittajien ja muiden julkaisujen avointa saatavuutta edistävien toimijoiden kesken on nykyistä ennakoivampaa ja vahvempaa. Tahdomme, että siirtymävaiheen jälkeen kaikki tieteelliset julkaisut avattaisiin saataville ja luettavaksi ilman erillisiä maksumuureja. Tämä on keskeinen tapa tukea vastuullisen tieteen kehittämistä sekä korkealaatuisen tutkimuksen edistymistä”, Maijala jatkaa.

cOAlition S:n vastaanottama palaute kootaan, analysoidaan ja avataan kaikkien luettavaksi seuraavien viikkojen aikana cOAlition S:n verkkosivulla.

Avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmä on yhdessä julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa laatinut luonnoksen Avoimen tieteellisen julkaisemisen kansalliseksi strategiaksi. Strategiaan pyydetään nyt kommentteja suomalaisilta tutkimusorganisaatioilta, tutkijoilta sekä muilta tutkimuksen toimijoilta 26.2.2019 klo 16 mennessä.

Teksti: Aino Laine
Kuva: Kenneth Gustafsson

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?