33 konsortiota kutsuttiin strategisen tutkimuksen varsinaiseen hakuun

12.3.2019

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 11.3.2019 kutsua 33 konsortiota varsinaiseen hakuun. Kutsun kaksivaiheisen STN:n ohjelmahakujen varsinaiseen hakuun sai noin 30 prosenttia aiehakuun jätetyistä hakemuksista. Valintapäätösten perusteena olivat hankkeiden yhteiskunnallinen merkitys, vaikuttavuus ja tieteellinen laatu.

Haettavana oli neljä uutta ohjelmaa, joihin saatiin yhteensä 108 aiehakemusta. Niissä oli mukana tutkijoita 20 organisaatiosta. Eri tutkimusaloja oli mukana 58. Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä (IMPRES) -ohjelmaan tuli 28 hakemusta, joista 8 kutsutaan varsinaiseen hakuun. Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet (STEER) -ohjelmaan tuli 32 hakemusta, joista 9 kutsutaan varsinaiseen hakuun. Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa (CULT)-ohjelmaan hakemuksia tuli 26, joista 9 kutsutaan varsinaiseen hakuun. Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD) -ohjelmaan hakemuksia tuli 22, joista 7 kutsutaan varsinaiseen hakuun.

Aiehakemukset käsiteltiin ohjelmakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa, joissa arvioitiin hankkeiden sopivuutta ohjelmaan, tieteellistä tasoa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Paneelit koostuivat ulkomaisista ja kotimaisista asiantuntijoista, joilla on monipuolinen kokemus sekä tieteestä ja tutkimuksesta että tieteellisen tiedon hyödyntämisestä. Arviointipaneelit laativat kullekin hakemukselle kirjallisen lausunnon. Kaikki hakijat ovat saaneet kirjallisen perustelun hakemuksestaan tehdylle päätökselle.

”Huikean kiinnostavaa päästä lukemaan ensimmäistä kertaa näitä hakemuksia. Ensivaikutelmani on, että aiehakemusten taso on varsin korkea, mikä on suorastaan miellyttävä yllätys. Potentiaalia näen tosi monessa hakemuksessa, sellaisissakin, jotka nyt karsiutuivat”, toteaa STN:n uusi puheenjohtaja Kimmo Nuotio.

Varsinaiseen hakuun kutsuttiin monitieteisiä konsortioita, joiden aiehakemukset osoittivat, että tutkimus sopii ohjelmaan ja tarjoaa tutkimukseen perustuvia yhteiskunnallisesti merkittäviä ratkaisuja. Lisäksi niiden tieteellinen laatu arvioitiin korkeatasoiseksi ja toteuttamissuunnitelmat olivat uskottavia.

Varsinaisen haun hakemukset arvioidaan kahdessa eri paneelissa, joista toinen keskittyy hakemusten tieteelliseen laatuun ja toinen niiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää ohjelmiin otettavista hankkeista kesäkuussa 2019.

Jatkoon valitut hakemukset ovat tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio, p. 029 4122 013, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi
  • IMPRES: tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 533 5067, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • FOOD: tiedeasiantuntija Joona Lehtomäki, p. 029 533 5121, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • CULT: tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, p. 029 533 5064, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • STEER: tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 533 5123, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?