Tee ehdotuksia uusiksi strategisen tutkimuksen teemoiksi ja akatemiaohjelmien aiheiksi

31.10.2018

Suomen Akatemia ja strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) toivovat ehdotuksia uusiksi vuoden 2020 akatemiaohjelmien aiheiksi ja strategisen tutkimuksen teemoiksi. Kummassakin tapauksessa ehdotuksen tulee olla yksittäistä tutkimushanketta laajempi kokonaisuus, joka vastaa tieteen ja yhteiskunnan uudistumisen tarpeisiin.

Akatemiaohjelma on tiedelähtöinen, temaattinen ja tavoitteellinen tutkimushankekokonaisuus, joka uudistaa alansa tutkimusta esimerkiksi uusien aihevalintojen, menetelmien tai lähestymistapojen avulla ja tavoittelee tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta. Lisätietoa käynnissä tai suunnitteilla olevista akatemiaohjelmista.

Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee teemaprosessin perusteella esityksen valtioneuvostolle uusista teemoista. Valtioneuvosto vahvistaa päätöksellään strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopisteet. Tästä päätöksestä STN käynnistää uudet ohjelmahaut. Strategisen tutkimuksen ohjelmissa rahoitetaan yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, joka etsii ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä koko hankkeen ajan on tärkeää. Ohjelmat ovat laajojen ja monitieteisten tutkimuskonsortioiden muodostamia temaattisia kokonaisuuksia. Lisätietoa käynnissä tai suunnitteilla olevista strategisen tutkimuksen teemoista.

Voit rekisteröidyttyäsi tehdä yhden tai useamman ehdotuksen ja kommentoida muiden ehdotuksia. Lisää laajempi kuvaus ehdottamastasi aiheesta käyttäen liitetoimintoa. Kysely on auki marraskuun ajan.

Ehdotusten hyödyntäminen ja käsittely
Suomen Akatemia ja STN hyödyntävät aiemmin tehtyjä ja nyt kerättäviä ehdotuksia ohjelmien ja teemojen valmistelussa. Kerättyjä ehdotuksia käytetään myös tulevien vuosien teema- ja ohjelmasuunnittelun tukena. Kyselyn tuottamat ehdotukset julkaistaan ilman henkilö- tai organisaatiotunnisteita Suomen Akatemian verkkosivuilla

Kyselyaineisto säilytetään Suomen Akatemiassa mahdollista jatkokäyttöä varten. Materiaali arkistoidaan mahdollisuuksien mukaan myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä varten. Tietoarkistoon arkistoitava aineisto anonymisoidaan.

Suomen Akatemialla on oikeus muokata ja/tai poistaa ehdotuksia.

Lisätietoja

  • akatemiaohjelmat: Jaana Roos, johtava tiedeasiantuntija
  • strateginen tutkimus: Jyrki Hakapää, tiedeasiantuntija

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?