Suomen Akatemian hankkeisiin, akatemiatutkijoille ja tutkijatohtorien rahoitukseen yli 150 miljoonaa euroa

2.7.2018

Suomen Akatemian vuoden 2017 syyskuun haun perusteella myönnettiin tämän kevään ja kesän aikana neljän tieteellisen toimikunnan päätöksestä yhteensä 154 miljoonaa euroa tutkijatohtori-, akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksiin.  

Akatemiahankkeisiin myönnettiin yhteensä 98 miljoonaa euroa, tutkijatohtoreiden rahoitukseen 25 miljoonaa euroa, akatemiatutkijoiden rahoitukseen 28,5 miljoonaa euroa sekä lääketieteen kliinisten tutkijoiden rahoitukseen 2,3 miljoonaa euroa. Suorituspaikkojen rahoitushakemusten ja myöntöjen jakauma sekä toimikuntakohtaiset arvosanajakaumat löytyvät tiedotteen liitteestä (pdf).

Rahoitushakuihin jätettiin yhteensä 2808 hakemusta. Myönteisen rahoituspäätöksen sai 397 tutkijaa tai ryhmää, mikä oli 14 prosenttia hakemuksista. Näissä luvuissa ei ole mukana konsortioiden eli tutkimusryhmien yhteenliittymien osahankehakemuksia.

Tutkijatohtorin tehtävä mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkija- tai asiantuntijatehtäviin. Akatemiatutkijan tehtävä tarjoaa tutkijalle laajat ja monipuoliset mahdollisuudet itsenäiseen tutkimustyöhön ja oman alan tutkimuksen kehittämiseen.  Akatemiahankkeilla edistetään tutkimuksen laatua, tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta, tieteen uudistumista ja monimuotoisuutta.

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista sekä uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta. Rahoitus perustuu avoimeen kilpailuun ja kansainväliseen vertaisarviointiin. Korkeatasoinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa. Arvioitsijoiden lausuntojen pohjalta Akatemian tieteelliset toimikunnat tekevät tutkijatohtoreiden, akatemiatutkijoiden ja akatemiahankkeiden rahoituspäätökset.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?