Suomen Akatemian hallitus päätti tutkimusrahoituksen jakautumisesta vuonna 2019

7.11.2018

Suomen Akatemian hallitus päätti kokouksessaan 6.11. ensi vuoden tutkimusrahoituksen jakamisesta toimikuntien ja rahoitusmuotojen kesken.

Valtion talousarviossa Suomen Akatemialle merkitty 25 miljoonan euron lisärahoitus kohdennetaan nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeisiin. Tämän lisäksi Akatemian hallitus päätti vuodelle 2019 kohdentaa toimikunnille 11 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018. Näin toimikuntien rahoituksen määrä on ensi vuonna kaikkiaan 36 miljoonaa euroa suurempi kuin tänä vuonna.

Suomen Akatemian hallitus päätti kertaluonteisesti kohdentaa 10 miljoonan euron lisärahoituksen tutkimusinfrastruktuureihin ja lisätä tutkimusohjelmien rahoitusta. Nämä kertaluonteiset lisäykset ovat mahdollisia, koska käynnissä olevien huippuyksikköohjelmien pitkän ajan rahoitussuunnitelman mukaisesti niiden rahoitukseen ei käytetä vuoden 2019 valtuutta.

Hankerahoitus on Akatemian tieteellisten toimikuntien keskeisin keino edistää korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta sekä edistää tutkimuksen kansainvälistymistä, uudistumista ja tieteidenvälisyyttä. Akatemiahankkeet mahdollistavat myös useiden toimikuntien toimialoja kattavien konsortiohankkeiden toteuttamisen.

Vuoden 2019 alusta Suomen Akatemian toimikuntarakenne muuttuu: biotieteiden ja ympäristön sekä terveyden tutkimuksen toimikuntien tilalla aloittaa biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta. Akatemian tieteellisiä toimikuntia on vuoden 2019 alusta kolme: biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sekä luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta. Toimikuntien keskinäiset rahoitusosuudet vuonna 2019 vastaavat vuoden 2018 osuuksia, kun otetaan huomioon toimikuntarakenteen muutos.

Lisätietoja

  • Professori Heikki Ruskoaho, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Akatemia, p. 050 448 0772, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi
  • Pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia, p. 029 533 5001, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?