Suomen Akatemia valmistelee kahta uutta akatemiaohjelmaa

11.6.2018

Suomen Akatemian hallitus on päättänyt kahdesta uudesta akatemiaohjelmasta. Ympäristöterveys ilmaston muuttuessa -akatemiaohjelmaan varataan kahdeksan miljoonaa euroa ja Elämän molekulaariset säätelymekanismit -akatemiaohjelmaan seitsemän miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmien valmistelu aloitetaan ja ohjelmarahoitus avautuu haettavaksi tutkijoille keväällä 2019.

Elämän molekulaariset säätelymekanismit -akatemiaohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä eliön sisä- ja ulkosyntyisen tekijöiden ja genomin vuorovaikutuksen molekulaarisista säätelymekanismeista. Tutkimuksen mahdollistaa viimeaikainen vahva kehitys genominlaajuisten säätelymekanismien tutkimusmenetelmissä. Kaksi miljoonaa euroa ohjelmarahoituksesta käytetään uudentyyppisen jälkikäteisohjelman rahoittamiseen, jonka suunnittelu jatkuu osana ohjelmavalmistelua.  

Ympäristöterveys ilmaston muuttuessa -akatemiaohjelman tavoitteena on tuottaa tietopohjaa, jota tarvitaan, kun valitaan parhaita toimintatapoja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Ilmastonmuutoksesta ja sen hillintätoimista johtuvia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu Suomessa varsin vähän.

Tutkimusohjelmien aiheet valikoituivat yli 200 ehdotuksen joukosta

Marraskuussa 2017 Akatemia pyysi tutkijoita ja muita toimijoita tekemään ehdotuksia uusiksi akatemiaohjelmiksi ja strategisen tutkimuksen teemoiksi avoimella verkkokyselyllä. Ehdotuksia saatiin yhteensä 205 kappaletta. Verkkokyselypohja mahdollisti myös aloitteiden tekijöiden välisen keskustelun.

Ehdotuksia käsiteltiin Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien yhteisessä työpajassa maaliskuussa. Työpajan työskentelyn pohjalta valikoitui kahdeksan ohjelma-aloitetta, joista Akatemian hallitus valitsi nyt kaksi aihetta. Valinnan perusteena oli erityisesti aiheiden ajankohtaisuus ja sopivuus ohjelmamuotoisen rahoituksen kohteeksi.

Akatemiaohjelmat ovat tiedelähtöisiä, temaattisia tutkimushankekokonaisuuksia, joiden tavoitteena on uudistaa tutkimusta ja edistää tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ohjelmat tukevat myös korkeatasoista monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, verkostoitumista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Ohjelmien rahoitusaika on vähintään neljä vuotta. Tällä hetkellä Akatemia rahoittaa 13 akatemiaohjelmaa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?