Suomen Akatemia valitsi uusia tutkijatohtoreita ja akatemiatutkijoita luonnontieteiden ja tekniikan aloille

17.5.2018

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 37 tutkijatohtorille ja 22 akatemiatutkijalle. Uusien tutkijatohtoreiden rahoitukseen käytetään noin 9,5 miljoonaa euroa ja uusien akatemiatutkijoiden rahoitukseen noin 9,7 miljoonaa euroa. Toimikunta myöntää akatemiatutkijoille palkkarahan lisäksi rahoitusta oman ryhmän perustamiseen ja muihin tutkimuskuluihin. Seuraavien viiden vuoden aikana toimikunta on varautunut rahoittamaan nyt rahoitettujen akatemiatutkijoiden tutkimuskuluja 7,7 miljoonalla eurolla.

Uudet tutkijatohtorit ja akatemiatutkijat tutkivat ja kehittävät muun muassa uusia lähestymistapoja, menetelmiä ja materiaaleja kestävän kehityksen ja terveysteknologioiden edistämiseksi. Tutkimuskohteita ovat myös esimerkiksi valolla ohjattavat älykkäät mikrorobotit, röntgenkuvantamistekniikat tuki- ja liikuntaelimistön kuvantamiseen sekä biomateriaalit uuden sukupolven aurinkokennoteknologioihin.

Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 258 luonnontieteiden ja tekniikan alan tutkijatohtorihakemusta ja 182 akatemiatutkijahakemusta. Hakemukset arvioitiin pääsääntöisesti kansainvälisistä tutkijoista muodostetuissa asiantuntijapaneeleissa. Asiantuntijat arvioivat tutkimussuunnitelmien tieteellistä laatua ja innovatiivisuutta. Korkeatasoinen kansainvälinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa.

Tutkijatohtorihakemuksista 33 prosenttia ja akatemiatutkijahakemuksista 43 prosenttia arvioitiin paneeleissa erinomaisiksi (loppuarvosana 6 tai 5). Koska kaikkia erinomaiseksi arvioituja hakemuksia ei voitu rahoittaa, toimikunta teki valinnat näiden vahvojen hakemusten välillä asiantuntijalausuntojen ja toimikunnan rahoituspäätöksentekoa ohjaavien kriteerien ja linjauksien perusteella.

Tärkeimmät kriteerit olivat hakijan henkilökohtainen pätevyys sekä tutkimuksen laatu, vaikuttavuus ja uutuusarvo. Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan tutkijatohtorirahoitus myönnettiin 14 prosentille hakijoista. Akatemiatutkijarahoitus myönnettiin 12 prosentille hakijoista. Toimikunta tuki luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen alaa laaja-alaisesti.

”Syyskuun haussa 2017 toimikunta sai paljon tieteelliseltä laadultaan erinomaisia hakemuksia. Toimikunta on kuitenkin huolissaan varsinkin akatemiatutkijahakemusten merkittävästä vähenemisestä ICT-alalla edellisvuoteen verrattuna. Erityisen ilahduttavaa syyshaussa 2017 oli se, että naisten osuus erinomaiseksi arvioitujen tutkijoiden joukossa oli edellishakuja suurempi sekä tutkijatohtoreissa että akatemiatutkijoissa. Akatemiatutkijoissa rahoituksen saaneista oli naisia 36 prosenttia, mikä oli selvästi suurempi kuin naisten osuus hakijoissa”, toteaa toimikunnan puheenjohtaja Leena Paavilainen.

Laadukkaan tutkimustyön kautta uudet tutkijatohtorit ja akatemiatutkijat edistävät suomalaisen tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista.

Lisätietoja

Tutkijatohtorit:

  • Tiedeasiantuntija Maaria Lehtinen, p. 029 533 5061, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • Tiedeasiantuntija Minna Räisänen, p. 029 533 5072, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • Johtava tiedeasiantuntija Kati Sulonen, p. 029 533 5110, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Akatemiatutkijat:

  • Tiedeasiantuntija Jan Bäckman, p. 029 533 5010, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • Tiedeasiantuntija Anna Kalliomäki, p. 029 533 5035, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?