Suomen Akatemia osallistuu Plan S:n toimintaan

24.9.2018

Euroopan komission (Horizon 2020, Horizon Europe ja ERC) ja Science Europeen kuuluvien yhdentoista kansallisten tutkimusrahoittajien muodostama cOAlition S julkistivat 4.9.2018 niin sanotun Plan S -julkilausuman.  Sen tavoitteena on saada kaikki julkisella tutkimusrahoituksella rahoitetut julkaisut pois maksumuurin takaa sekä toteuttaa julkaisujen avoimuus ilman kohtuuttomia kustannuksia. Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaavan ylijohtajan Riitta Maijalan blogi aiheesta julkaistiin Akatemian verkkosivuilla 4. syyskuuta.

Suomen Akatemia tukee Plan S:n tavoitteita ja on mukana edistämässä niitä. Akatemian mielestä on tärkeää päästä kehittämään toimia avoimen julkaisemisen edistämiseksi yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusrahoittajien kanssa. Akatemian hallitus keskusteli Plan S -aloitteesta kokouksessaan 20. syyskuuta. Hallituksen mukaan toteutuksen yksityiskohtia on syytä vielä tarkentaa ja tavoitteisiin pääsemiseksi on paljon tehtävää. Aiheesta tulee käydä runsaasti kansallista ja kansainvälistä keskustelua varsinkin tiedeyhteisön kanssa. Tieteenalojen erilaiset tilanteet ja käytännöt on otettava huomioon, kun toimintatapoja luodaan.

Plan S on otettu hyvin positiivisesti vastaan ja esimerkiksi European University Association (EUA), League of European Research Universities (LERU) ja Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries (LIBER) ovat ilmoittaneet kannattavansa Plan S:n tavoitteita. 

Suomen Akatemia osallistuu aktiivisesti eurooppalaisten tutkimusrahoittajien muodostaman cOAlition S -ryhmän toimintaan. Ryhmä käsittelee Plan S:ssä asetettuja tavoitteita ja luo yhdessä eri toimijoiden kanssa niiden saavuttamisen mahdollistavia ratkaisuja. 

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?