Suomen Akatemia ja ulkoministeriö rahoittavat monipuolisia kehitystutkimuksen hankkeita

24.10.2018

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet rahoituksen viidelle uudelle tutkimushankkeelle Kehitystutkimuksen akatemiaohjelmassa. Ohjelman uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla. Kehitystutkimuksen akatemiaohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, joka kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat globaalin kehityksen kysymykset. Tutkimus edistää kehitysmaiden kehitystä ja hyödyntää suomalaista osaamista.

Käytännön tavoitteena on tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen liittyen. Lisäksi tarvitaan tietoa kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Helmikuussa 2018 Suomen Akatemia ja ulkoministeriö osoittivat 5,8 miljoonaa euroa ensimmäisten seitsemän hankkeen rahoittamiseen. Kyseiset hankkeet ja kehitystutkimuksen akatemiaohjelma käynnistyivät maaliskuun alussa 2018. UM:n lisärahoituksen turvin nyt rahoitetuissa viidessä hankkeessa tutkitaan nuorten siirtymiä koulutuksesta työelämään Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, uusiutuvia energialähteitä Kuuban energiamurroksessa, vilja-raaka-aineen turvallisuutta räätälöidyillä toksiinien sidonta-aineilla, konfliktien sovittelua Tansanian metsähallinnossa sekä tasa-arvoa ja demokratiaa muutoksessa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?