Suomen Akatemia ja ulkoministeriö myönsivät lähes kuusi miljoonaa euroa kehitystutkimukseen

1.3.2018

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet rahoituksen seitsemälle tutkimushankkeelle Kehitystutkimuksen akatemiaohjelman haussa. Kehitystutkimuksen ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, joka kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat globaalin kehityksen kysymykset.

Käytännön tavoitteena on tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen liittyen. Lisäksi tarvitaan tietoa kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Seitsemässä rahoitetussa tutkimushankkeessa on yhteensä 13 tutkimusryhmää. Hankkeet käynnistyvät maaliskuun alussa 2018.

Rahoitetuissa hankkeissa tutkitaan antimikrobilääkeresistenssin esiintymistä Länsi-Afrikassa, varautumista uusiin zoonoosi-infektioihin Keniassa, kestävien maankäyttötapojen kehittämistä ruokaturvan parantamiseksi Afrikassa ja kansalaiseksi kasvamisen teoriaa ja käytäntöä. Hankkeissa selvitetään myös ekokulttuurisen monimuotoisuuden sisällyttämistä laatuopetukseen Ecuadorin Amazoniassa, sekä tutkitaan ilmaston muutoksesta aiheutuvaa pakolaisuutta ja kamppailua kestävistä elinkeinoista Etelä-Aasiassa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?