Strategiseen tutkimukseen neljä uutta ohjelmaa, hakuilmoitus julkaistu

9.11.2018

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto on päättänyt käynnistää neljä uutta tutkimusohjelmaa. Ohjelmat käsittelevät valtioneuvoston syyskuussa päättämiä teema-alueita. Uusien ohjelmien kaksivaiheisen haun aiehaku aukeaa 19.12.2018 ja päättyy 23.1.2019.

Uudet ohjelmat:

- Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä (IMPRES)
- Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet (STEER)
- Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa (CULT)
- Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD)

Vuoden 2019 strategisen tutkimuksen teemoja läpileikkaavana painopisteenä on tutkimuksen eettisen ulottuvuuden vahvistaminen. 

”Eettisen ulottuvuuden vahvistaminen on ajankohtainen painopiste muun muassa siksi, että nopeasti kehittyvä teknologia vaatii tuekseen aktiivista eettistä ajattelua. Eettiset näkökohdat ovat tärkeitä myös esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin työnjakoon liittyvissä kysymyksissä. On tärkeää, että tutkimusta hyödynnetään niin, että se palvelee suomalaisen yhteiskunnan kehitystä ja koko ihmiskuntaa. Tavoitteena on sisällyttää etiikka ohjelmiin niin, että relevantit eettiset kysymykset läpäisevät hankkeiden koko tutkimus- ja vuorovaikutustoiminnan”, sanoo strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz

Uudet ohjelmat käynnistyvät kesällä 2019 ja niiden rahoituskausi on kuusi vuotta. Ohjelmaan valittujen hankkeiden etenemistä tarkastellaan rahoituskauden puolivälissä, ja neuvosto päättää rahoituksen jatkamisesta tarkastelun perusteella. Valintapäätökset tekee strategisen tutkimuksen neuvoston uusi kokoonpano, jonka toimikausi alkaa vuoden 2019 alusta. 

Hakemukset jätetään konsortioina eli hankekokonaisuuksina. Hakukelpoisia ovat konsortiot, joissa on mukana vähintään kolme osahanketta, kaksi organisaatiota ja kolme tutkimusalaa. Tutkimus- ja vuorovaikutustyö esitetään työpaketteina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työpakettien liittymiseen toisiinsa ja konsortiorakenteen tuomaan lisäarvoon. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä konsortion yhteisten tulosten ja tulevan vaikuttavuuden kuvaukseen. 

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti myös vahvistaa konsortioiden suunnitelmallista johtamista edellyttämällä jatkossa, että konsortioiden johtajat sitoutuvat riittävällä työpanoksella johtamistehtäväänsä. 

”Riittävä työpanos on jokaisen hakijan itse harkittava huolella. Vaihtelua varmaankin esiintyy riippuen muun muassa siitä, miten konsortion johtaminen muuten on järjestetty. Joka tapauksessa selvää on, että strategisen tutkimuksen ohjelmissa tavoiteltu monitieteisyys ja uudet osaamisyhdistelmät eivät toteudu ilman tavoitteellista johtamista, johon on varattu riittävästi aikaa”, linjaa puheenjohtaja Mickwitz. 

Tutustu hakuilmoitukseen.

Lisätietoja

  • IMPRES-ohjelmasta tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 5335 067, sp. etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • FOOD-ohjelmasta tiedeasiantuntija Joona Lehtomäki, p. 029 5335 121, sp. etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • CULT-ohjelmasta tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, p. 029 5335 064, sp. etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • STEER-ohjelmasta tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 5335 123, sp. etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • strategisesta tutkimuksesta yleensä johtaja Jussi Vauhkonen, p. 029 5335 114, sp. etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?