Pikkumatikka

”Pikkumatikka” –verkkokurssi tuo varhaiskasvatukseen matemaattista havainnointia, leikkiä ja toimintaa

18.9.2018

Matematiikan osaaminen on kääntynyt huolestuttavaan laskuun Suomessa. Ennen kouluikää opittujen matemaattisten taitojen ratkaisevan tärkeä merkitys myöhemmille matemaattisille ja myös kielellisille taidoille on tunnistettu useissa tutkimuksissa. Kansainväliset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että matemaattisten taitojen tuki jää varhaiskasvatuksessa vähälle huomiolle.

Minna Hannula-Sormusen juuri päättyneessä tutkimuksessa kehitettiin menetelmiä lukumäärien spontaanin havainnoinnin käynnistämiseksi varhaiskasvatuksessa. Suomen Akatemian Math All Around You – Matematiikka ympärilläsi -kärkihankkeessa kehitetyistä työnohjausmenetelmistä ja matemaattisista leikki- ja toimintaympäristöistä luotiin verkkokurssi.

Suomen Akatemian vuonna 2016 ”Tutkimuksella eteenpäin” -rahoitus vahvistaa tutkimuksen tekijöiden ja tutkimustulosten hyödyntäjien aktiivista yhteistyötä. Rahoituksen sai 101 korkeatasoista tutkimushanketta. Näissä hankkeissa tutkimuksen vaikuttavuutta edistetään erilaisten kokeilujen ja pilottien avulla.

Pikkumatikka-verkkokurssi lisää tietoisuutta varhaisten matemaattisten taitojen merkityksestä lapsen kehitykselle ja myöhemmälle oppimiselle. Kurssi tuo varhais- ja alkukasvatuksen matemaattisten taitojen alueelle tutkimusperustaista, lapsen toiminnan havainnoinnista ja systemaattisesta tukemisesta lähtevää täydennyskoulutusmateriaalia. MOOC-malli mahdollistaa laajan käyttäjäkunnan, aikaan ja paikkaan sitoutumattoman toteutuksen sekä skaalautuvat, joustavat koulutusmallit.

Verkkokurssin taustalla uraauurtava tutkimustieto

Turun yliopiston apulaisprofessori Minna Hannula-Sormusen ja professori Erno Lehtisen tutkimusryhmä on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta tällä saralla. Ryhmä tunnisti reilut 10 vuotta sitten kansainvälistä huomiota herättäneen kehitystekijän, joka tuottaa eroja matemaattisessa kehityksessä ja johon voidaan varhaiskasvatuksessa vaikuttaa.

”Jos lapsi kiinnittää helposti huomiota ympäristössään oleviin lukumääriin ikään kuin katsellen maailmaa ”laskulasien” läpi, hän tulee harjoitelleeksi ja hyödyntäneeksi lukumäärien tunnistamista monipuolisesti käytännön elämän tilanteissa sekä itselleen mielekkäissä tehtävissä. Vastaavasti lapsi, joka ei kiinnitä huomiota lukumääriin, jää ilman sitä harjoitusta, mitä hän tarvitsisi kehittääkseen paitsi varhaisia esineiden ja asioiden laskemistaitojaan, myös lukujen hyödyntämistaitoaan”, kertoo Hannula-Sormunen.

Varhaiskasvattajan innostus ja taito katsella maailmaa matemaattisin silmin tarttuu lapsiinkin.

”Varhaiskasvattajan on ensin itse osattava kiinnittää huomiota lapsille sopiviin matemaattisiin piirteisiin ympäristössä. Laittamalla ”laskulasit” ensin omille silmille voi alkaa nähdä laskettavaa ja matemaattisesti mielekästä puuhaa lapsillekin. ”Pikkumatikka” on lapsille innostavaa ja hauskaa, lasta systemaattisesti kehittävää leikkiä ja toimintaa, kaukana entisten aikojen koulumatikasta.”

Pikkumatikka-verkkokurssit varhaiskasvattajille, esikoulun ja alkuopetuksen opettajille ovat osa juuri alkavaa Opetushallituksen Joustavaan Matematiikkaan -täydennyskoulutusta ja ne tulevat Jyväskylän, Helsingin ja Åbo Akademin varhais- ja alkukasvatuksen opettajankoulutusten käyttöön Matematiikan Maailmaan -kärkihankkeessa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?