Suomen Akatemia keventää tutkimussuunnitelman rakennetta

6.5.2024

Syksyn 2024 hauista alkaen Akatemia ottaa käyttöönsä uuden tutkimussuunnitelman rakenteen. Hakijat ovat kokeneet nykyisen rakenteen raskaaksi.

Alaotsikoinnista luovutaan ja hakukohtaiset ohjeet ovat vain mallipohjassa. Uudessa rakenteessa on kolme pääotsikkoa, jotka ovat: 1. Tausta ja merkitys, 2. Vaikuttavuus ja 3. Toteutus. Lopussa on myös otsikko: lähdeluettelo. Perusrakennetta ja ohjeita on helppo muokata haun tavoitteiden mukaisiksi.

Olemme siirtäneet myös aiemmin tutkimussuunnitelmalla kuvatun lyhyen aineistonhallintasuunnitelman (DMP) osaksi hakemuslomaketta. Edelleenkin rahoitetut hankkeet jättävät täydellisen DMP:n ennen rahoituksen vastaanottamista.

Tutkimussuunnitelmien mallipohjat löytyvät syksyn hauista alkaen helposti yhden osoitteen takaa: www.aka.fi/tutkimussuunnitelma. Mallipohjat ovat vain englanniksi, sillä hakemukset arvioidaan kansainvälisissä arviointipaneeleissa.

Uudistettu tutkimussuunnitelman rakenne myötäilee lisäksi entistä paremmin ERC-rahoitusta hakevia tutkijoita.

Mitä, miksi, miten

Tausta ja merkitys -kohdassa hakijaa pyydetään pohtimaan tutkimuksensa lähtökohtia ja sijoittumista tieteenalansa nykytietämykseen.

Vaikuttavuus on nostettu tutkimussuunnitelmassa näkyvämpään rooliin. Kyseisessä kohdassa pyydetään kuvaamaan tutkimuksen odotettavia tuloksia, vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä tiedemaailmassa että laajemmin tiedeyhteisön ulkopuolella. Oman tutkimuksensa laajempaa vaikuttavuutta voi heijastaa YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteiseen.

Kolmannessa osassa hakija kertoo konkreettisesti tutkimuksen toteutuksesta: miten, ketkä ja missä. Hänen tulee myös miettiä, miten hän ottaa huomioon vastuullisen tieteen näkökulman tutkimuksessaan ja sen toteutuksessa. Vastuulliseen tieteeseen kuuluvia seikkoja ovat muun muassa avoimen datan ja julkaisun periaatteet, eettiset asiat sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?