Saila Seppo

Nyt on aika toimia: M-ERA-NET-haku on auki

29.3.2023

M-ERA-NET 3:n vuoden 2023 haku on avautunut maaliskuun alussa. Kansainväliseen materiaalitieteen ja -tekniikan alan hakuun voivat osallistua monet tieteentekijät, kuten esimerkiksi kemistit, fyysikot tai lääketieteen tutkijat.

M-ERA-NET 3 -haussa materiaaleja voi tarkastella eri näkökohdista: toisaalta ominaisuuksien suhteen ja toisaalta käyttötarkoituksen suhteen. Haun teemat rajaavat hakua, mutta antavat kuitenkin lukuisia mahdollisuuksia. Haun puitteissa voi esimerkiksi kehittää edistyneitä materiaaleja energiasovelluksiin kestävällä tavalla. Lisäksi voi luoda rajapinnoille, pinnoitteille ja pinnoille innovatiivisia ratkaisuja. Rahoituksen avulla on myös mahdollista tutkia vaikkapa korkean suorituskyvyn komposiitteja ja toiminnallisia materiaaleja. Ehkä löydät tutkimuksillasi erityisen hyviä materiaaleja ja teknologioita edistyneeseen elektroniikkaan ja terveydenhuollon sovelluksiin.

Kiinnostavatko haun aiheet ja haasteet? Niiden ratkaisu saattaa sujua paremmin ryhmässä kuin yksin puurtaessa. Haussa on mukana 29 maata, joista seitsemän on Euroopan ulkopuolella. Haun sääntöjen mukaan hakemus pitää tehdä yhdessä ainakin kahden muun maan tutkijoiden kanssa, ja toisen heistä on oltava Euroopasta. Kansainvälinen yhteistyö voi tuoda uusia mahdollisuuksia monessakin suhteessa: Erilainen kulttuuri voi antaa idean johonkin uuteen. Lisäksi tutkijoiden verkostot toisista maista voivat avautua projektin tiimoilla.

M-ERA.NET -verkosto käsittelee systemaattisesti materiaalitutkimuksen, -kehityksen ja -käytön sosioekologisia, eettisiä ja poliittisia ulottuvuuksia. M-ERA-NET 3 -haussa perätäänkin vastuullista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, ja tutkijoiden on vakuutettava arvioitsijat omasta vastuullisuudestaan. Haussa sivutaan myös EU:n sosioekologisesti merkittäviä alueita, ja tutkimusta tehdään merkityksellisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin.

Suomen Akatemia on varannut 2023-haun hakemusten rahoittamiseen 1,25 miljoonaa euroa. Tällä kertaa Akatemia on mukana kaikissa teemoissa, eikä erityisehtoja ole.

Haun ensimmäinen vaihe on 1.3-16.5.2023

Haun ensimmäinen vaihe on avoinna toukokuun 16. päivään asti. Hakemus jätetään M-ERANETin ohjeiden mukaisesti. Myös Business Finland on haussa mukana, joten yhdeksi partneriksi voi valita suomalaisen yrityksen. Haussa on paljon mahdollisuuksia partnereiden ja aiheiden suhteen. Tällä kertaa M-ERANET 3 arvioittaa ensimmäisenkin vaiheen hakemukset asiantuntijoilla. Tämä on uutta, sillä aiemmissa hauissa rahoittajat ovat tehneet karsinnan ennen toista vaihetta.

Haun toinen vaihe päättyy 22.11.2023

Haun toiseen vaiheeseen kutsuttavat jatkavat samalla tiimillä hakemuksen tekemistä. Tieto jatkoon pääsystä tulee syys- ja lokakuun vaihteessa. Hakemus jätetään haun toisessa vaiheessa kuten ensimmäisessä vaiheessa. Kolme alan asiantuntijaa arvioi hakemukset, ja rahoittajien kokouksessa päätetään saatujen pisteiden mukaisesti rahoitukseen menevistä hakemuksista. Akatemia pyytää hakemuksen omaan järjestelmäänsä niiltä projekteilta, joille rahoitus on tulossa.

Romulus-akatemiaohjelma

Sokerina pohjalla keväällä 2024 rahoituksen saaville M-ERA-NET-hankkeille on, että ne liitetään Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa (Romulus) -akatemiaohjelmaan. Ohjelmaan kuuluu jo viisi M-ERANET 3 2021-haussa menestynyttä hanketta.  Materiaalit, kiertotalous ja kaupungit on solmittu yhteen kahdeksassa tutkimuksessa, jotka saivat rahoituksen Romulus-ohjelman päähaussa. Järjestämme akatemiaohjelman osana uusia hakuja, seminaareja ja tehdaskäyntejä. Näiden tarkoituksena on, että tutkijat voivat verkostoitua ja vaihtaa tietoa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?