Outi Ala-Honkola

Outi Ala-Honkola: Nuori tutkija, tunnethan Marie Skłodowska Curie -rahoituksen?

1.9.2021

Marie Skłodowska Curie (MSC) -toimista Postdoctoral Fellowship (PF) on suunnattu nuorille tutkijoille. Toimi rahoittaa 1–3-vuotisia tutkimusprojekteja, joissa muutetaan uuteen maahan ja hankitaan kokemusta uudesta tutkimusympäristöstä. Rahoitusta voivat hakea tutkijat, joilla on takanaan alle kahdeksan vuotta tutkimustyötä tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen. Hakijalle Marie Skłodowska Curie -tutkijatohtorirahoitus tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Huomaathan, että tämän vuoden MSC-tutkijatohtorihaku sulkeutuu jo 12.10.2021.

MSC-tutkijatohtorirahoituksen pääidea on, että tutkija vaihtaa uuteen organisaatioon (esimerkiksi yliopisto, yritys, järjestö) maahan, josta hänellä ei vielä ole pitkäaikaista kokemusta. Hakija on saanut oleskella tai tehdä työtä tai etätyötä isäntäorganisaation maassa korkeintaan 12 kuukautta haun sulkeutumispäivää edeltävänä 36 kuukautena. Rahoitusta haetaan yhdessä isäntäorganisaation ja ohjaajan kanssa, joten mahdollisia isäntäorganisaatioita ja tutkimusryhmiä on syytä alkaa miettimään hyvissä ajoin. EURAXESS-verkkosivujen kautta isäntäorganisaatioehdokkaat etsivät potentiaalisia MSC-tutkijatohtorihakijoita, joten sieltäkin saattaa löytää hyvän isännän.

Marie Skłodowska Curie -tutkijatohtorirahoituksessa on paljon mahdollisuuksia

Marie Skłodowska Curie -toimet kuuluvat Horisontti Euroopan huipputiedepilariin, eli rahoitettujen projektien tulee olla tieteellisiltä tavoitteiltaan kunnianhimoisia, mutta kuitenkin toteutettavissa. Tämän lisäksi tutkijatohtorihaussa kiinnitetään huomioita kyseisen tutkijan urakehitystä edistäviin toimiin, isäntäorganisaation ja tutkijan väliseen tietojen ja taitojen vaihtoon sekä tutkimustulosten jakamiseen niin tutkijayhteisölle kuin laajemmin yhteiskunnalle. Kannattaakin miettiä, mitkä ovat sinun omat urasuunnitelmasi ja miten niitä voi parhaiten Marie Skłodowska Curie -rahoituksella tukea. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat!

MSC-tutkijatohtoriprojekteja on kahdenlaisia: eurooppalaisia projekteja, joissa haetaan eurooppalaiseen isäntäorganisaatioon ja globaaleja projekteja, joiden ensimmäinen kohde voi olla missä tahansa maailmassa. Globaaliin projektiin kuuluu pakollinen 12 kuukauden paluujakso eurooppalaiseen isäntäorganisaatioon. Eurooppalaisen projektin pituus voi olla 12-24 kuukautta ja globaalin 24-36 kuukautta. Hankkeeseen voi myös suunnitella lyhyempiä liikkuvuusjaksoja esimerkiksi yrityksiin, järjestöihin tai yliopistoihin missä tahansa maailmassa. Lisäksi rahoitusohjelma kannustaa hakijoita sektoreiden ja tieteenalojen rajat ylittävään liikkuvuuteen.

Uutena elementtinä MSC-tutkijatohtoriprojektissa on mahdollisuus kuuteen lisäkuukauteen, mikäli tutkija työskentelee eurooppalaisessa ei-akateemisessa organisaatiossa projektinsa lopussa. Jotta tämä erityisjakso tuo lisäarvoa projektille, täytyy sen sopia saumattomasti tutkimusaiheeseen.

Laajempi yhteistyö lisää rahoitusmahdollisuuksia

MSC-tutkijatohtorirahoitus on erittäin kilpailtua, mutta ei sen kilpaillumpaa kuin esimerkiksi Suomen Akatemian tutkijatohtorirahoitus. Viime vuoden MSC-tutkijatohtorihaussa rahoituksen sai hieman yli 14 % hakijoista. Suomen Akatemian tutkijatohtorihaun myöntöprosentti vaihteli 11 % ja 15 % välillä eri toimikunnissa.

MSC-tutkijatohtorirahoituksen hakija voi parantaa mahdollisuuksiaan hakemalla globaalia projektia: näiden myöntöprosentti oli viime vuonna 23 %, ja vaadittavat pisterajat olivat yleensä hieman matalampia kuin Euroopan sisäisessä haussa. Esimerkiksi Life Science -paneelista piti saada 95 pistettä sadasta saadakseen eurooppalaisen rahoituksen, mutta Global Fellowship -rahoituksen sai jo 91 pisteellä.

Eurooppalaisessa projektissa rahoitusmahdollisuuksiaan voi yrittää parantaa osallistumalla samalla myös ERA Fellowship -hakuun, johon haetaan samalla hakemuksella vastaamalla ”kyllä” kysymykseen: ”Haluatko osallistua ERA hakuun?”. ERA Fellowship -haussa rahoitetaan satoja normaalihaussa rahoittamatta jääneitä projekteja, joiden isäntäorganisaatio on niin kutsutussa ”Widening”-maassa. Widening-maita ovat Bulgaria, Tšekki, Viro, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia ja Unkari.

Tämän vuoden MSC-tutkijatohtorihaku sulkeutuu 12.10.2021

MSC-tutkijatohtorin palkka on erittäin hyvä muihin vastaaviin rahoituksiin verrattuna. Palkka koostuu perusosasta ja liikkuvuusosasta, joiden suuruus riippuu kohdemaan kustannustasosta. Lisäksi perheellisille maksetaan lisäsumma kuukausittain. Työohjelmassa mainitut luvut kerrotaan maakohtaisilla kertoimilla ja niistä vähennetään työnantajan henkilösivukulut. Verojen ja muiden lakisääteisten maksujen jälkeen MSC-tutkijatohtori saa tililleen Suomessa reilusti yli 3000 euroa kuukaudessa. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevat tutkijat voivat hakea lisätukea, jolla katetaan esimerkiksi avustajan palkkaa tai erityisvaatimuksista johtuvia kalliimpia matkakuluja.

Tämän vuoden MSC-tutkijatohtorihaku sulkeutuu 12.10.2021. Jos et ehdi vielä mukaan, nyt on hyvä hetki alkaa miettimään sopivaa projektia, ohjaajaa ja isäntäorganisaatiota ensi vuoden hakua ajatellen. Huonoa hakemusta ei kannata kuitenkaan harjoitusmielessä jättää, sillä jos saat alle 70 % maksimipisteistä tämän vuoden haussa, et ole ensi vuonna hakukelpoinen.

Tarkemmat kelpoisuusehdot löytyvät Marie Skłodowska Curie Actions -työohjelmasta ja hakijoiden oppaasta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?