EU:n elpymisvälinerahoitus (RRF)

EU:n elpymisväline (Next Generation EU) vauhdittaa ihmisten, talouden ja yhteiskunnan toipumista koronakriisistä. Väline sisältää 750 miljardin euron rahoituksen jäsenmaille. Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan suurin. Se sisältää 672,5 miljardin euron rahoituksen jäsenmaille.

Jäsenmaiden saama RRF-rahoitus perustuu kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin (RRP). EU:n neuvosto hyväksyi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman syksyllä 2021. Suomen suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Akatemia toteuttaa kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelmaa rahoituksella, joka kohdistuu vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseen. Vuonna 2021 RRF-valtuudesta tehtiin päätöksiä 45 miljoonan euron edestä. Myös vuosien 2022 ja 2023 RRF-valtuuksista tehtiin päätöksiä yhteensä 45 miljoonan euron edestä.

Business Finland toteuttaa kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelmaa yhteistyössä Akatemian kanssa. Tutustu Business Finlandin vuoden 2022 rahoitukseen kärkiteknologioita sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen sekä veturiyritysten kumppanuusrahoitushakuun yrityksille ja tutkimusorganisaatioille.

Lisätietoa Akatemian tukemista tutkimusinfrastruktuureista ja tutkimushankkeista löydät alta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?