EU:n elpymisvälinerahoitus (RRF)

EU:n elpymisväline (NextGenerationEU) vauhdittaa ihmisten, talouden ja yhteiskunnan toipumista koronakriisistä. Väline sisältää 724 miljardin euron rahoituksen jäsenmaille. Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan suurin. Se sisältää 672,5 miljardin euron rahoituksen jäsenmaille.

Ilmastonmuutos uhkaa myös metsiä. Metsästä eläneen Suomen metsätaloudessa onkin kiinnitettävä aivan uusiin asioihin huomiota. Metsäntutkijat miettivät keinoja, miten ehkäistä ilmastonmuutoksen aiheuttamia haitallisia muutoksia kuten lisääntyviä tuholaisia tai metsäpaloja. Kerromme myös ilmastoviisaasta metsätaloudesta ja metsänomistajille tarjottavista välineistä. Teeman hankkeille on myönnetty Suomen Akatemian kautta EU:n RRF- eli elpymis- ja palautumisvälinerahoitusta. Lue lisää: https://www.aka.fi/tietysti/teemat/muuttuva-metsantutkimus/ 

Jäsenmaiden saama RRF-rahoitus perustuu kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin (RRP). EU:n neuvosto hyväksyi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman syksyllä 2021. Suomen suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Akatemia toteuttaa kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelmaa rahoituksella, joka kohdistuu vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseen. Vuonna 2021 RRF-valtuudesta tehtiin päätöksiä 45 miljoonan euron edestä ja vuosina 2022 ja 2023 RRF-valtuuksista yhteensä 45 miljoonan euron edestä. Lisätietoa RRF-rahoituksesta ja sen tunnusluvuista löytyy RRF-ohjelman esitteestä.

Business Finland toteuttaa kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelmaa yhteistyössä Akatemian kanssa. Tutustu Business Finlandin vuoden 2022 rahoitukseen kärkiteknologioita sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen sekä veturiyritysten kumppanuusrahoitushakuun yrityksille ja tutkimusorganisaatioille.

Lisätietoa Akatemian tukemista tutkimusinfrastruktuureista ja tutkimushankkeista löydät alta.

Lisätietoja

  • johtava tiedeasiantuntija Erika Lilja, p. 029 533 5241
  • tiedeasiantuntija Mari Leino, p. 029 533 5154
  • suunnittelija Martti von Wright, p. 029 533 5016
  • suunnittelija Anne Honkanen, p. 029 533 5052
  • suunnittelija Jari Leppänen, p. 029 533 5130
  • yleiset tiedustelut: rrf@aka.fi
  • maksatuksia koskevat kysymykset: maksatusrrf@aka.fi

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

  Tietosuoja ja salassapito

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?