Kuka saa suojelua?

Edellytykset ilmoittajansuojelulle on kuvattu ilmoittajansuojelulaissa. Edellytyksenä on, että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Ilmoittajan on pitänyt saada rikkomista koskeva tieto työssään tai sen yhteydessä ollessaan

  • työ- tai virkasuhteessa
  • itsenäinen ammatinharjoittaja
  • osakkeenomistaja
  • yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja
  • vapaaehtoistyöntekijä
  • harjoittelija.

Ilmoittaja saa suojelua myös silloin, kun hän on saanut rikkomista koskevan tiedon työtä edeltäneiden neuvottelujen tai sittemmin päättyneen työnsä aikana.

Lisäksi suojelua saa

  • henkilö, joka avustaa ilmoittajaa ilmoittamismenettelyssä ja joka on työnsä vuoksi sellaisessa asemassa, että hän voi ilmoituksen johdosta joutua vastatoimien kohteeksi
  • henkilö, jolla on yhteyksiä ilmoittajaan ja joka voi työnsä vuoksi joutua vastatoimien kohteeksi
  • oikeushenkilö, joka on ilmoittajan omistuksessa, jossa ilmoittaja työskentelee tai johon ilmoittaja on muulla tavoin yhteydessä työnsä vuoksi, ja joka asemansa vuoksi voi joutua vastatoimien kohteeksi.

Tahallisesti väärien tietojen ilmoittaminen on rikos ja voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen ilmoituksen kohteelle aiheutetusta vahingosta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?