Profiloitumisrahoituksen väliraportit toivat esille erilaisia pandemian vaikutuksia yliopistojen toimintaan

14.10.2021

Suomen Akatemia on vahvistanut yliopistojen tutkimusedellytyksiä profiloitumisrahoituksella vuodesta 2015. Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella (Profi) -rahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Hakuja on ollut kuusi.

Raportointi

Yliopistot raportoivat Profi-rahoituksen käytöstä vuosittain kumuloituvalla väliraportilla, tänä vuonna väliraportit kattoivat Profi-haut 2–5. Kymmenen yliopistoa kertoi raportoinnin yhteydessä pandemian aiheuttamista muutoksista toimissaan. Väliraporttien lisäksi jokaisesta Profi-haun rahoituksesta jätetään erillinen loppuraportti vuosi rahoituskauden loppumisen jälkeen. Raportit ovat julkisia asiakirjoja, jotka saa pyytämällä Akatemian kirjaamosta.

Koronasta huolimatta moni toimi toteutui suunnitellusti

Väliraporteista kävi ilmi, että poikkeuksellisista ajoista huolimatta moni Profi-toimi oli toteutunut suunnitellusti. Lisäksi yliopistot kehittivät uusia tapoja opettaa, pitää seminaareja sekä ylläpitää ja muodostaa uusia tutkijoiden yhteistyöverkostoja. Näiden uusien etätyökäytäntöjen avulla monet toimet voitiin toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

Pandemian vaikutukset opetukseen ja tutkimustoimintaan

Monessa yliopistossa jouduttiin kuitenkin perumaan suunniteltuja kursseja, kesäkouluja ja muita opiskelijoiden liikkuvuustoimia. Opetus tapahtui etänä, mutta kaikkia kenttätöitä tai laboratoriojaksoja ei voitu korvata, vaan ne siirrettiin myöhemmäksi tai peruttiin.

Osa tutkijoille suunnatuista tapahtumista, seminaareista ja muista tilaisuuksista pidettiin etänä, mutta monia siirrettiin vuodesta 2020 vuoteen 2021. Lisäksi osa tapahtumista ja tutkijavierailuista peruttiin kokonaan.

Vaikka rekrytointeja saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan, osaan rekrytoinneista pandemia vaikutti niin, että tutkija ei päässytkään muuttamaan Suomeen. Tämän vuoksi suunniteltuja rekrytointeja myös peruttiin.

Profi-rahoituksen avulla uutta tutkimusta pandemiatilanteessa

Pandemia myös suuntasi uudelleen jo olemassa olevaa tutkimusta nopealla aikataululla. Profi-rahoitusta käytettiin tutkimuksen tekemiseen muun muassa hallituksen päätöksenteon tueksi. Lisäksi tutkimusta suunnattiin uusilla tavoilla esimerkiksi siihen, miten etäkoulu vaikutti lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin. Tämän ohella tutkimusta suunnattiin lasten ja nuorten jaksamisen tukemiseksi.

Yliopiston henkilöstön jaksaminen herätti huolta

Raporteista saimme myös lukea huolen henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta etätyön aikana. Osalla tutkijoista, etenkin pienten lasten vanhemmilla, etätyö näyttäytyi huolestuttavan kuormittavana.

Lopuksi

Raportoidut pandemian aiheuttamat vaikutukset yliopistojen toiminnassa olivat erilaisia riippuen siitä, millaisia toimia hakemuksissa oli suunniteltu. Jos profiloitumistoimet perustuivat pääasiassa kansainvälisiin rekrytointeihin ja tutkijavierailuihin sekä muihin liikkuvuustoimiin, olivat vaikutukset suuremmat kuin esimerkiksi tarkasteltaessa sitä, kuinka paljon alueelliset erot koronarajoituksissa vaikuttivat yliopistojen toimintaan.

Lisätietoja

  • Johtava tiedeasiantuntija Sanna Marjavaara, 029 533 5070, etunimi.sukunimi@aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?