Tieteellinen tukiryhmätoiminta

Tieteelliset toimikunnat asettavat toimialaansa kuuluvalle huippuyksikölle tieteellisen tukiryhmän. Tukiryhmän tehtävänä on tukea, edistää ja seurata huippuyksikön tieteellistä toimintaa ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tukiryhmä kokoontuu kolme kertaa ensimmäisen viiden vuoden aikana ja kerran jälkimmäisen kolmen vuoden aikana huippuyksikön perustamisesta. Tukiryhmän tulee tarvittaessa tehdä aloitteita huippuyksikön tieteellisen toiminnan ja tuloksellisuuden vahvistamiseksi sekä rohkaista uusien, hyväksi katsomiensa kysymyksenasetteluiden ja menetelmien soveltamista tutkimuksen toteutuksessa ja suunnittelussa. Tukiryhmän ei ole tarkoitus suorittaa tavanomaista arviointia huippuyksiköstä, vaan ennemmin antaa rakentavaa ja tarvittaessa kriittistä palautetta yksikön edistymisestä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?