BiodivRestore Joint Transnational Call

5.10.2020
7.12.2020
Käsittelyssä

Haun teema on “Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems”.

Hanke laajentaa BiodivERsA-verkoston pitkäaikaista biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvää eurooppalaista tutkimusohjelma- ja rahoitusyhteistyötä yhdessä Water JPI -ohjelmasuunnittelualoitteen kanssa.

Hankkeen 5.10. avatusta tutkimushausta rahoitetaan kansainvälisiä, vähintään kolmen jäsenmaan tutkimusryhmistä koostuvia, monitieteisiä, sekä luonnontieteellisen että yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen integroivia tutkimushankkeita, joilla on vahva yhteys tiedon loppukäyttäjiin.

Tutkimushaulla pyritään erityisesti lisäämään tietoa terveiden ekosysteemien suojeluun ja heikentyneiden ekosysteemien ennallistamiseen liittyvistä monitahoisista prosesseista. Haun aihepiiri on fokusoitu makean veden vesiekosysteemeihin, mutta mukaan otetaan myös meri- maa- ja urbaani ympäristöjä käsittelevät hakemukset.

LIsätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?