Akateemikko Erik Allardt

(s. 1925)

Akateemikko Erik Allardt (s. 1925) on Suomen tunnetuimpia yhteiskuntatieteilijöitä. Hänen tutkimuksensa vaikuttivat 1960-luvulla suomalaisen yhteiskunnan poliittisen järjestelmän kehitykseen.Allardtin tutkimuskohteina ovat olleet yhteiskunnan rakenne ja muuttuminen, poliittinen radikalismi, hyvinvointi ja sen ulottuvuudet sekä kielelliset vähemmistöt. Hän on kehittänyt sosiologiaa suurten teoreettisten ja empiiristen tutkimustensa ja laajalti luettujen oppikirjojensa kautta. Hän on välittänyt Suomeen myös amerikkalaisen, skandinaavisen ja ranskalaisen sosiologian lähestymistapoja.

Allardtin muita kiinnostuksen kohteita ovat olleet muun muassa kansainvälisten vertailujen kehittäminen sekä kielellisiä vähemmistöjä ja etnisyyttä koskeva tutkimus. Allardt oivalsi, että kansallisuudet ja etniset ryhmät sekä niitä koskevat rajat ovat sosiaalisia tuotoksia, jotka perustuvat ihmisten kulloinkin esittämiin sosiaalisiin määritelmiin ja luokituksiin.

Allardt toimi Helsingin yliopiston sosiologian professorina yli kolme vuosikymmentä ja Suomen Akatemian tutkijaprofessorina kymmenen vuotta. Åbo Akademin kanslerina hän toimi vuosina 1992–1994. Tieteellisen työnsä lisäksi Allardt vaikutti voimakkaasti tiedepolitiikassa ja -hallinnossa. Suomen Akatemian tieteen keskustoimikunnan varapuheenjohtajana hän toimi vuosina 1983–1985 ja puheenjohtajana 1986–1991.

Akateemikon arvonimen hän sai vuonna 1995

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?