Jari Leppänen

23.4.2024

JariLeppänenLN2.jpg

Leppäsen Jari tutkimusympäristöjen vastuualueelta, moi! Opiskelen Tampereen yliopistossa hallintotieteiden maisteriohjelmassa ympäristöpolitiikkaa ja aluetiedettä. Koen taustani poikkitieteellisenä, minkä takia hain harjoitteluun Suomen Akatemiaan: mikä olisikaan parempi paikka nähdä koko tiedekenttä, kuin julkisen sektorin suurin tieteen rahoittaja!

Harjoittelustani nostaisin esiin kolme pointtia: hallinto, alueellisuus ja kestävyys. Teen harjoitteluni RRF-tiimissä. RRF (elpymis- ja palautumisväline) on vuonna 2021 luotu EU:n rahoitusväline: olen siis päässyt näkemään, miten uusi hallintojärjestelmä polkaistaan pystyyn. Työ on ollut yhteydenpitoa tuensaajiin sekä Akatemialle toimitetun tiedon koostamista ja raportointia kansallisiin järjestelmiin. Olen myös järjestänyt RRF-tutkimushankkeille suunnattua verkostoitumis- ja koulutustilaisuutta. Sanoisin, että viestittely- ja excel-taitoni ovat kehittyneet huimasti!

Hallinnon lisäksi olen kokenut RRF-työssä vahvan alueellisen, tai pikemmin ylialueellisen, ulottuvuuden. Se mitä teemme Suomessa, kiinnostaa muita jäsenmaita sekä Euroopan komissiota. Olen myös nähnyt käytännössä, miten tiede on kansainvälistä. Olen päässyt seuraamaan kansainvälistä arviointipaneelia, jossa eurooppalaiset tieteentekijät arvioivat Akatemialle tulleita rahoitushakemuksia. Vaikka meitä on pelkästään EU:ssa 450 miljoonaa asukasta ja 27 erilaista jäsenmaata, ovat uteliaisuus, luovuus ja ajattelun voima yhteistä meille kaikille.

Kolmantena ja erittäin tärkeänä teemana tekemisessä on ollut kestävyys. RRF-rahoituksella tuetaan vihreän siirtymän tavoitteita Suomessa ja rahaa on myönnetty tutkimushankkeisiin, joilla tuotetaan tulevaisuuden ratkaisuja. Näihin olen päässyt perehtymään harjoittelussa. Esimerkkeinä mainittakoon panostukset vetyteknologian tutkimukseen ja suomalaiseen kvanttitietokoneeseen. Jokaisen rahoitetun hankkeen täytyy myös noudattaa Do No Significant Harm -periaatetta. Olenkin nähnyt, miten DNSH-arviointi sidotaan osaksi hallinnollista prosessia. Tämä on yksi tapa varmistaa, että julkisin varoin rahoitettu toiminta on myös ekologisesti kestävää toimintaa!

Harjoittelua Suomen Akatemiassa voin suositella kaikille tieteestä kiinnostuneille. Olen kokenut oloni alusta alkaen tervetulleeksi ja arvostetuksi osaksi niin RRF-tiimiä kuin koko Akatemiaa: täällä on tilaa kaikenlaisista taustoista tuleville ja eri aloista kiinnostuneille. Harjoitteluni päätyttyä saan jatkaa Akatemiassa suunnittelijana, sopivasti osa-aikaisena graduni ohessa. Kannattaa siis hakea harjoitteluun Suomen Akatemiaan, sillä täällä saa kasvaa kannustavasti asiantuntijuuteen!”

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?