Päätökset EU:n tutkimusrahoituksesta keskeisiä tulevalla parlamenttikaudella

3.4.2024

Euroopan parlamentti päättää tulevalla kaudella EU:n seuraavasta rahoituskehyksestä vuosille 2028–2034. Rahoituskehykseen kuuluu Suomelle tärkeänä osana myös Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Nykyinen puiteohjelma ”Horisontti Eurooppa” on budjetiltaan noin 95 miljardia euroa vuosille 2021–2027.

Euroopan parlamentti on säännönmukaisesti pyrkinyt lisäämään puiteohjelman rahoitusta. EP:sta onkin jo esitetty seuraavan puiteohjelman budjetiksi 200 miljardia euroa vuosille 2028–2034.

Suomen Akatemia nostaa Euroopan parlamenttivaalien alla kannanotossaan esille, että EU:n yhteinen tutkimusrahoitus, korkeatasoiset tutkimuksen tekijät ja tieteen vapaus ovat keskeisiä menestyksen edellytyksiä koko Euroopan tulevaisuudelle. 

Kilpailukyvyn kasvattaminen edellyttää vahvaa ja monipuolista tutkimusosaajien joukkoa kansainvälisestä eturivistä, maailmanluokan tutkimusympäristöjä erinomaisine tutkimusinfrastruktuureineen sekä pitkäjänteistä tutkimuksen edellytysten ylläpitämistä, rakentamista ja vahvistamista.

Vapaa tiede ja mahdollisuus valita tutkimusaiheensa rohkeasti ovat sivistysvaltion kulmakiviä. On tärkeää, että tutkimus säilyy vapaana eikä sitä säädellä liiaksi. Euroopan tasolla tutkimusrahoituksen jakaminen tulee toteuttaa laatuun ja kilpailuun perustuen, avoimesti ja läpinäkyvästi, Suomen Akatemia painottaa.

Lue koko kannanotto: Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii investointeja tutkimukseen (pdf)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?