Kunnianhimoisia panostuksia tarvitaan EU:n TKI-toimintaan – täytäntöönpanoon selkeyttä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta

9.7.2024

Suomen Akatemia ja Business Finland peräänkuuluttavat yhteisessä kannanotossaan kunnianhimoisia investointeja EU:n TKI-toimintaan rahoituskaudelle 2028–34 unionin globaalin kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Investointien tulee näkyä tulevan tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman (FP10) talousarviossa, puiteohjelman päätavoitteita ja painopisteitä käsittelevässä kannanotossa korostetaan. 

Suomen Akatemia ja Business Finland korostavat, että pystyäksemme vastaamaan vakaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, on puiteohjelman rahoituksen perustuttava kilpailuun ja laatuun.

Kannanotossa tähdennetään kymmenennen tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman selkeää keskittymistä TKI-toimintaan, jolloin muut kuin selvästi TKI-toimet voitaisiin toteuttaa muissa EU-ohjelmissa. Lisäksi innovaatioille tulisi tarjota strategisempaa ja jäsennellympää tukea: tärkeät tutkimustulosten käyttöönoton, hyödyntämisen sekä uusien liiketoimintamallien luomisen osa-alueet pitäisi nähdä yhtenäisinä toimintakokonaisuuksinaan.

Kannanoton mukaan uusia ja tehokkaampia mekanismeja EU-maiden väliseen innovaatiokuilun kaventamiseen tarvitaan, mutta toimien rahoittamista puiteohjelman ulkopuolelta tulisi harkita.

Kokonaisuudessaan Suomen Akatemia ja Business Finland painottavat aiemmista puiteohjelmista vuosikymmenten aikana saatujen hyvien käytäntöjen ja kokemusten hyödyntämisen merkitystä ohjelman tehokkaamman täytäntöönpanon edellytyksenä. Myös puiteohjelmaan osallistumista tulisi helpottaa, ja esimerkiksi kumppanuuksien yhteisrahoitusmekanismin käytäntöjä olisi parannettava ja yksinkertaistettava huomattavasti.

Kannanotossa esitetään lisäksi missiotoiminnan tarkastelua puiteohjelman sisällä TKI-toiminnan merkityksen ja myöhemmän vaikuttavuuden näkökulmista. Samalla ehdotetaan missioiden tavoitteiden saavutusten arviointia Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Kannanoton mukaan missiotoiminnan kokonaiskoordinoinnin järjestämistä EU:n eri ohjelmien välillä tulisi harkita kymmenennen puiteohjelman ulkopuolelta käsin. Mahdollinen uudelleenorganisointi olisi kuitenkin toteutettava ilman, että varoja otetaan pois puiteohjelmasta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?