Kunnianhimoisella TKI-toiminnalla ja -rahoituksella vahvistetaan EU:n strategista kilpailukykyä

30.5.2024

Suomessa on parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja yleisen hyvinvoinnin luomisessa. Tavoitteena on nostaa kansalliset tutkimus- ja kehittämispanostukset neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

TKI-toiminta ja teknologiat ovat keskeisessä roolissa myös Suomen EU-avaintavoitteissa tuleville vuosille, ja tätä viestiä on syytä korostaa vahvasti EU-tason keskusteluissa. Tuore tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyvä keskustelunavaus on jäsenmaiden Italian entiseltä pääministeriltä Enrico Lettalta pyytämä raportti, jossa hän ehdottaa TKI:n nostamista sisämarkkinoiden ytimeen.

Business Finland, Suomen Akatemia, Sitra ja VTT nostavat esille yhteisessä kannanotossaan, että EU-maiden strategista agendaa ja uuden komission työohjelmaa laadittaessa on painotettava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan keskeistä strategista merkitystä EU:n kilpailukyvyn ytimessä. Tavoitteena pitää olla myös, että yhteistyöstä tutkimus- ja yritysmaailman välillä tulee Euroopan vahvuus. Lisäksi EU:n TKI-toimintaympäristöä on kehitettävä kunnianhimoisesti. Tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien lisäksi tarvitaan koulutukseen panostamista, osaajien houkuttelua, innovaatiomyönteistä sääntelyä ja eurooppalaisten pääomamarkkinoiden syventämistä.

Lue koko kannanotto: Kunnianhimoisella TKI-toiminnalla ja -rahoituksella vahvistetaan EU:n strategista kilpailukykyä (pdf)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?