Japanin ja Suomen tiede- ja teknologiayhteistyötä tiivistetään

18.4.2024

Suomen ja Japanin välinen tiede- ja teknologiakokous pidettiin jo kahdeksatta kertaa 12.4.2024 Tokiossa. Agendalla olivat arktinen tutkimus, terveysteknologiat, 5/6G, supertietokoneet, kvanttiala, AI sekä biotalous.

Tiede- ja teknologiayhteistyö Japanin ja Suomen välillä luo molemminpuolista lisäarvoa.

– Business Finlandin tavoitteena on laajentaa ja tiivistää yhteistyötä japanilaisten tiedettä ja teknologiaa edistävien rahoituslaitosten kanssa. Tämä tarjoaisi tulevaisuudessa suomalaisille tutkimusorganisaatioille ja läpimurtoratkaisuillaan kansainvälisille markkinoille pyrkiville yrityksille uusia väyliä yhteistyöhön japanilaisten tutkimuskumppaneiden kanssa, sanoo pääjohtaja Nina Kopola Business Finlandista.

Maiden välillä on ollut valtiosopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä jo vuodesta 1997. Yhteistyötä koordinoi Japanin puolella ulkoministeriö ja Suomen puolella työ- ja elinkeinoministeriö, tiiviissä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Mahdollisuuksia Suomelle

Japani on yksi hallitusohjelmassa mainituista fokusmaista.  Maa on tieteen ja tutkimuksen suurvaltana mielenkiintoinen kumppani. Bruttokansantuotteeseen suhteutettu tutkimus- ja kehitysrahoituksen sekä patenttien määrässä Japani on maailman kärkikolmikossa. Se on globaali johtaja mm.  lääke- ja luonnontieteissä ja eri teknologian aloilla, kuten robotiikassa. Panostus nouseviin teknologioihin - kuten tekoäly, suurteholaskenta ja kvanttiteknologia - sekä innovaatiokulttuurin vahvistamiseen ovat Japanin kärkiprioriteetteja.

– Suomen ja Japanin välinen tieteellinen yhteistyö on laadukasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia on paljon. Teknologian tutkimuksen lisäksi myös yhteisesti kiinnostavien yhteiskunnallisten teemojen tutkimus on tärkeää, toteaa Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola.

Suomea ja Japania yhdistävät samanlaiset tulevaisuuden haasteet, kuten ikääntyvä väestö ja kutistuva työvoimareservi. Mailla on monia yhteisiä tutkimusintressejä, kuten Beyond 5G/6G -kehitys, tekoäly, suurteholaskenta ja kvanttiteknologia, yhteiskunnan digitalisaatio, vihreä teknologia, puhdas energia, terveysteknologia sekä avaruus- ja puolustusteknologia. Japani on lisäksi merkittävä toimija esimerkiksi arktiseen alueeseen sekä ilmastonmuutokseen liittyvässä tutkimuksessa.

Suomen keskeisiä vetovoimatekijöitä ovat teknologinen osaamisemme sekä vahva innovaatioekosysteemi, joka kiinnostaa myös Japania. NATO-jäsenyytemme tuo lisämielenkiintoa puolustussektorille.

Lisätietoja:

  • Senior Advisor, Mika Kouhia, Business Finland, etunimi.sukunimi (at) businessfinland.fi
  • tiedeasiantuntija, Ulla Ellmén, Suomen Akatemia, etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?