Suomen Akatemia tuomitsee virkamiehiin ja tutkijoihin kohdistuvan häirinnän

27.10.2023

Suomen Akatemian rahoittamat tutkijat ovat joutuneet sosiaalisessa mediassa asiattoman ja loukkaavan arvostelun kohteeksi. Tämä kommentointi sisältää häirinnän, vihapuheen ja maalittamisen piirteitä. Myös Suomen Akatemian työntekijät ovat joutuneet vastaavan häirinnän kohteeksi.

Suomen Akatemia tuomitsee ankarasti häiritsevän ja vihamielisen kommentoinnin, joka kohdistuu tutkijoihin tai virkakuntaan. Häirinnän ja vihapuheen tavoitteena on kaventaa tieteentekijöiden ja tutkimushallinnon henkilöstön työskentelymahdollisuuksia ja sananvapautta. Tällä voi olla yhteiskunnallista keskustelua ja demokratian toimintaa heikentäviä vaikutuksia.

Häiritsevä palaute, vihamielinen kommentointi ja henkilöiden maalittaminen uhkaa myös tieteen vapautta. Suomen Akatemia korostaa, että Suomessa on tieteen vapaus ja tutkimusyhteisöllä on oikeus valita tutkittavat kohteet ja aiheet oman tutkimusalansa piirissä. Tieteen vapaus ja tieteen vapaa kilpailu ovat keskeisiä arvoja kaikissa demokraattisissa yhteiskunnassa eikä niistä tule tinkiä millään hinnalla.

Suomen Akatemia perustaa tutkimusrahoituksensa jakamisen avoimeen hakuun ja kilpailuun. Kansainväliset asiantuntijat arvioivat hakemukset, luottamushenkilöt päättävät rahoituksesta ja Akatemian työntekijät huolehtivat haku- ja päätösprosessin toimivuudesta ja laadusta.

Suomen Akatemia vetoaa yhteiskunnan toimijoihin, kansalaisiin ja tieteen tukijoihin, jotta epäasiallinen ja häiritsevä keskustelu saadaan yhteistuumin kitkettyä eri viestintäkanavista. Tutkimuksesta ja sen rahoituksesta on voitava jatkossakin kertoa avoimesti. Tutkimusaiheista ja -näkökulmista keskustelu on osa yhteiskunnallista keskustelua, mutta sitä on käytävä asiapohjaisesti ja muita osapuolia arvostaen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?