Suomen Akatemia julkaisi vastuullisuusraporttinsa

8.5.2023

Suomen Akatemian vastuullisuusraportti kuvaa Akatemian toimia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistäjänä. Vastuullisuuteen kuuluu Akatemiassa vastuullisen tieteen osa-alueiden kehittäminen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. Vastuullisen tieteen osa-alueita ovat tutkimusetiikka, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, avoin tiede sekä kestävä kehitys.

Vastuullisuus tarkoittaa Akatemiassa sitä, että luonnon, ihmisten ja talouden näkökulmat huomioidaan sekä tutkimusrahoituksessa että toiminnassa valtion virastona. Akatemia rahoittaa vastuullisella tavalla korkealaatuista, vaikuttavaa ja uudistuvaa tutkimusta.

Akatemia asetti vuonna 2021 YK:n Agenda 2030 tavoitteista etusijalle neljä tavoitetta vastuullisraportointia varten. Näihin tavoitteisiin kuuluvat avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen takaaminen, sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen, kestävän infrastruktuurin, teollisuuden ja innovaatioiden edistäminen sekä ilmastonmuutosta vastaan toimiminen.

Suomen Akatemia edisti vuonna 2022 vastuullisuutta erityisesti seuraavin toimin:

  • laadittiin kolmas kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja asetettiin työryhmä edistämään sen toteutumista sekä vastuullisuusraportin laatimista;
  • tarkistettiin avoimen tieteen linjaus koskien tieteellisiä julkaisuja ja tehtiin muutokset myös rahoitusehtoihin ja hakuohjeistukseen;
  • vahvistettiin yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja organisaatiossa
  • arvioitiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutukset uuden akatemiatutkijarahoitusmuodon valmistelussa;
  • kohdennettiin kestävän kasvun ohjelman rahoitus (45 miljoonaa euroa) tutkimusinfrastruktuureille, jotka edistävät digitaalista ja vihreää siirtymää toiminnassaan.

Lue lisää aiheesta:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?