Huippuyksikköohjelman 2018–2025 väliarviointi: yksiköissä tehtävä tutkimus edennyt hyvin

23.1.2023

Kansainvälinen arviointipaneeli on tehnyt väliarvioinnin huippuyksikköohjelmassa 2018–2025 toimiville tutkimuksen huippuyksiköille. Arviointitulosten perusteella tehdyissä rahoituspäätöksissä yksiköiden rahoitus säilyi samalla tasolla, nousi tai oli haetun mukainen.

Suomen Akatemian huippuyksikköohjelman tavoitteena on nostaa Suomessa tehtävän tutkimuksen laatua, uudistaa tiedettä ja edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Huippuyksiköiden laajat tutkimuskokonaisuudet kehittävät luovia tutkimusympäristöjä, luovat pohjaa innovaatioille sekä kouluttavat uusia lahjakkaita osaajia tutkimus- ja elinkeinoelämään.

Akatemia arvioi rahoittamiensa huippuyksiköiden tutkimuksen edistymisen rahoituskauden puolivälissä. Arvioinnissa käydään läpi yksiköiden neljän vuoden toiminta viidentenä toimintavuonna. Arvioinnin tulosten perusteella huippuyksikön rahoitus voi laskea, nousta tai pysyä samana. Rahoitus voidaan myös lopettaa.

Väliarvioinnin toteutti kansainvälinen asiantuntijapaneeli, joka myös haastatteli huippuyksiköiden johdon. Arviointimateriaalina toimi huippuyksikön rahoitushakemus jatkokaudelle. Hakemuksessa esitellään tulevan kolmivuotiskauden suunnitelmat sekä vuosiraportointi ja tieteellisten tukiryhmien raportit huippuyksikön toiminnasta.

Arviointipaneelin mukaan tutkimus on edennyt kaikissa huippuyksiköissä tavoitteiden mukaisesti. Akatemiarahoitus on edistänyt tutkimuksen tekemistä, ja kaikki arvioidut huippuyksiköt ovat osoittaneet kykynsä vastata ohjelman tavoitteisiin tutkimuksen laadusta ja vaikuttavuudesta sekä tieteen uudistamisesta.

Akatemian yleisjaosto käsitteli arviointitulokset kokouksessaan lokakuussa ja teki osan rahoituspäätöksistä 13.12.2022 ja loput 12.1.2023.

Huippuyksiköitä rahoittavat Suomen Akatemia, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Lisäksi yksiköt saavat rahoitusta useista muista lähteistä. Suomen Akatemia on rahoittanut huippuyksiköitä vuodesta 1995. Pitkäjänteinen Akatemian ja huippuyksiköiden taustaorganisaatioiden yhteisrahoitus mahdollistaa tutkimuksellisten riskien ottamisen ja uudet avaukset.

Huippuyksikköohjelman 2018–2025 jälkimmäiselle kolmivuotiskaudelle myönnettiin yhteensä 43,1 miljoonan euron rahoitus. Ohjelman kokonaisrahoitus on 110,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

  • Johtava tiedeasiantuntija Maiju Gyran, Suomen Akatemia, p. 029 533 5015, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
  • yleiset tiedustelut: coe (at) aka.fi
  • Huippuyksikköohjelmat

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?