Suomen Akatemian viesti kehysriiheen: Suomen tiede ohjattava takaisin kasvu-uralle

31.3.2022

Muuttuviin haasteisiin vastaava korkeatasoinen tutkimus on Suomen menestyksen avaintekijöitä. Tieteellisellä tutkimuksella luodaan osaamista koko yhteiskunnan käyttöön. Tutkimus edistää elinkeinoelämän uusiutumista ja vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa myös huonoina aikoina. Maailmanpoliittinen tilanne korostaa tiedon huoltovarmuutta.

Suomen Akatemian rahoitus tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusympäristöihin luo kansainvälisen tason osaamista ja edellytyksiä tutkimustulosten laajaan hyödyntämiseen. Kansainvälisesti korkeatasoiset tutkimusryhmät ja laadukkaat tutkimusympäristöt vahvistavat kilpailukykyä, joka tuottaa taloudellista kasvua ja hyvinvointia.

Eri arvioiden mukaan Suomesta puuttuu radikaalisti markkinoita uudistavia tuotteita ja palveluita. Niitä voi syntyä vain uuden ajattelun ja osaamisen avulla, ja juuri niitä Suomen Akatemian rahoittama tieteellinen tutkimus tuottaa. Akatemian lippulaivarahoituksella toimineista osaamiskeskittymistä tehty väliarviointi osoittaa, että yritykset arvostavat kiinteää yhteyttä huippututkimukseen. Jo ensimmäisen kahden toimintavuoden aikana yritysten rahoitusosuus lippulaivoista on yli kaksinkertainen Akatemian suoraan rahoitukseen nähden. Kuuden lippulaivan yhteinen saldo samalta lyhyeltä ajalta on 200 patenttia ja 160 start-up-yritystä. Lisäksi tieteelliset tuotokset ovat mittavia, julkaisuja on tuotettu yli 4000.

Yhteinen tavoite 4 prosentin tki-panostuksesta bruttokansantuotteesta on välttämättä saavutettava, jos suomalaisten kestävä hyvinvointi halutaan turvata. Tavoitteeseen päästään vahvistamalla tasapainoisesti tieteellisen tutkimuksen, siihen perustuvan koulutuksen ja opetuksen sekä kehittämistoiminnan edellytyksiä.

Julkisen vallan erityisenä tehtävänä on pitää huolta siitä, että riittävän monipuolinen ja pitkäjänteinen tutkimustoiminta turvataan. Tätä korostaa myös turvallisuustilanteessamme tapahtunut käänne. On entistä keskeisempää, että Suomessa on riittävä oma osaaminen kansainvälisen tieteen tulosten seuraamiseen, ymmärtämiseen ja edelleen kehittämiseen. Korkea tutkimuksen ja tutkimusympäristöjen laatu houkuttelee Suomeen osaajia ja investointeja.

Suomen Akatemian 1.3.2022 julkistetussa kansainvälisessä arvioinnissa todetaan, että Akatemia on suoriutunut erinomaisesti ydintehtävässään. Arviointi toteaa myös, että Suomen Akatemian kaltainen perustutkimuksen julkinen rahoittaja on kaikissa johtavissa tiedemaissa yksi järjestelmän kulmakivistä. Akatemian ja sen ulkomaisten sisarorganisaatioiden tunnuspiirteenä on tiedeyhteisön rooli toisaalta vertaisarvioinnissa ja toisaalta päätöksentekoelimissä. Akatemia on paitsi valtiollinen rahoittaja myös yksi niistä ympäristöistä, joissa tiedeyhteisö itse käy keskustelua tutkimuksen kehityssuunnista.

Arvioinnin keskeisiin suosituksiin kuuluvat Akatemian tutkimusrahoituksen ja toimintamenomäärärahan kasvattaminen. Arvioinnissa korostetaan myös tarvetta kehittää tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja ohjausta tasapainoisena kokonaisuutena.

Tänä keväänä tarvitaankin uusia päätöksiä, joilla Suomen tiede ohjataan parlamentaarisen työryhmän viitoittamalle kasvu-uralle. Tavoitteeksi on otettava rahoituksen kasvattaminen tasolle, joka vastaa neljää prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2030.

Lisätietoja:

  • pääjohtaja Paula Eerola, Suomen Akatemia, p. 029 533 5001
  • ylijohtaja, hallinto Ossi Malmberg, Suomen Akatemia, p. 029 533 5003

sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
viestintäjohtaja Riitta Tirronen
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?