Paikallisille ja alueellisille tutkimusinfrastruktuureille 25 ME rahoitus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman pohjalta

13.12.2022

Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt rahoitusta 19 tutkimusinfrastruktuurihankkeelle. Hankkeet toteutetaan eri puolella Suomea ja ne vaikuttavat paikallisesti tai alueellisesti.

Paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä tai rakentamista tukeva rahoitus painottaa vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Rahoitus myönnettiin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (Recovery and Resilience Plan, RRP) pohjalta. Suunnitelma on osa kansallista kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Myönnetyn rahoituksen kokonaissumma on 25 miljoonaa euroa. Hakuun jätettiin yhteensä 103 hakemusta. 

Rahoitus kohdennetaan kansainvälisen vertaisarvioinnin pohjalta haun kriteerit täyttäville paikallisesti tai alueellisesti merkittävien tutkimusinfrastruktuureiden rakentamista tai kehittämistä tukeville hankkeille, joissa on huomioitu hyvin myös digitaalisen ja vihreän siirtymän tavoitteet. Tutkimusinfrastruktuurit noudattavat toiminnassaan Do No Significant Harm -periaatetta, jonka mukaisesti tutkimushanke ei saa sisältää toimia, joista aiheutuu merkittävää haittaa eurooppalaisille ympäristötavoitteille.

”Rahoitetut paikalliset ja alueelliset tutkimusinfrastruktuurihankkeet ovat laadukkaita ja ne vastaavat tutkimuksen, opetuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnan toimijoiden tarpeisiin”, Tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtaja Riitta Maijala kiteyttää.

Rahoitettujen hankkeiden joukossa on muun muassa alueellista lumen, jään ja roudan mittausverkostoa kehittävä tutkimusinfrastruktuurihanke sekä poikkitieteellistä tutkimusta lain ja politiikan rajapinnoista edistävä tutkimusinfrastruktuurihanke. Rahoitusta saivat myös esimerkiksi kiertotalouden ja erilaisten jätevirtojen hyödyntämisen tutkimusta tukevien tutkimusinfrastruktuurien hankkeet. Lisäksi rahoituksella tuetaan muun muassa mikro-organismien ja materiaalien tutkimusta edistävää tutkimusinfrastruktuurihanketta sekä proteiinitutkimuksen, genetiikan ja immunologian aloilla toimivia tutkimusinfrastruktuurihankkeita.

Rahoitus myönnetään yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja ammattikorkeakouluille, jotka omistavat kyseiset paikalliset tutkimusinfrastruktuurit. Tutkimusinfrastruktuurit sijaitsevat eri puolella Suomea.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelma sisältää tutkimusinfrastruktuurikokonaisuuden, jonka avulla rahoitetaan paikallisten ja alueellisten tutkimusinfrastruktuurien uudistamista ja kehittämistä vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita painottaen. Suomen Akatemia ei ole aikaisemmin kohdentanut rahoitusta paikallisille tutkimusinfrastruktuureille.

FIRI2022: Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit -haku

Lisätietoja:

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?